Visa sökformulär

Kofotsgatan på Erikslund är öppen för trafik

Nu blir det lättare att ta sig mellan Västerleden/Hallsta gårdsgata och Erikslunds shoppingcenter. Vid lunchtid idag öppnade vi den 750 meter långa Kofotsgatan för trafik.

Bättre trafiksituation på Erikslund

Syftet med Kofotsgatan är att knyta ihop gatunätet med de västra delarna på Erikslund. Arbetet började i januari 2020 och nu är gatan klar. Bredvid gatan finns även en ny gång- och cykelbana med belysning.

I området finns olika groddjur och därför är vägen byggd i mjuka böjar för att deras boplatser inte ska förstöras.

På grund av coronapandemin blev det inte någon invigningsceremoni eller något pressmöte. Gatan öppnades helt enkelt genom att avspärrningarna lyftes bort och trafiken kunde börja köra.

Solveig Nilsson (S) vice ordförande i tekniska nämnden säger:

Solveig Nilsson (), vice ordförande för tekniska nämnden, står vid nya Kofotsgatan strax innan avspärrningen tas bort. Det är stora gula däck som spärrar av gatan.

Solveig Nilsson, (S) vice ordförande i tekniska nämnden, var på plats strax innan avspärrningen togs bort.

- Kofotsgatan är en viktig länk i området för infrastrukturen och jag är glad att den blev färdig nu. Även om vi inte ska uppmuntra människor att besöka shoppingcentra i dessa coronatider, så är denna väg viktig i framtiden. Förhoppningsvis så ska det nu bli mycket lättare att ta sig fram på Erikslund, för alla trafikslag.

Publicerad

Senast ändrad