Visa sökformulär

Max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med tisdag den 24 november gäller regeringens beslut om max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Här kan du läsa mer om beslutet och vad det innebär för Västerås stads verksamheter.

Nu skärper regeringen restriktionerna för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Från och med nu får max 8 personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 8 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Beslutet om max 8 personer gäller fyra veckor framåt, till den 22 december, men kan förlängas.

Nyhetsbild


Så påverkas Västerås stads verksamheter

Invest Västerås
En del planerade möten med företag kommer att skjutas upp, och en del möten kommer att genomföras digitalt.

Visit Västerås
En del möten kommer att arrangeras digitalt. De möten som skulle ha genomförts med de restriktioner som gällde tidigare om max 50 personer kommer att skjutas fram i tiden.

Expectrum
Expectrum påverkas varken som plats eller verksamhet. De har redan övergått till digital kursverksamhet och har inga allmänna sammankomster, utan endast ett fåtal möten som räknas inom ramen för de regler som gäller för arbetsplatser eller skola.

Stadsarkivet
Programverksamheten påverkas av restriktionen och nästa veckas föredrag bokas om. Stadsarkivet kommer att informera via sändlistor, webb och sociala medier.

Vigslar
Västerås stads rekommendation är att vigslar ska hållas utomhus. Det gäller fram till årsskiftet men kan komma att förlängas eller ändras om situationen förändras och regeringen eller Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer.

Vad är en allmän sammankomst?

  • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
  • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
  • sammankomster som hålls för religionsutövning
  • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
  • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad är en offentlig tillställning?

  • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  • danstillställningar
  • tivolinöjen och festtåg
  • marknader och mässor
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Vad räknas inte till begreppen allmän sammankomst och offentlig tillställning?

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte. Det som avgör är om tillställningen riktas till allmänheten eller inte, vilket innebär att till exempel privata fester, företagsevenemang, bibliotek och simhallar inte berörs.

Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar, på allmänna färdmedel, torg eller köpcenter.

Mer information

Här kan du läsa mer:

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad