Viktig information för dig som har insatsen eller uppdragen; kontaktperson, stödfamilj, god man eller förvaltare för personer med funktionsnedsättning

Smittspridningen av Covid -19 ökar. Representanter för intresseorganisationen FUB har därför sammanställt information för dig som har insatsen eller uppdraget; kontaktperson, stödfamilj, god man eller förvaltare. Informationen gäller även dig som är anhörig eller föräldrar för någon med dessa insatser.

Svårigheterna med att ge ut information är att det kan ändras från vecka till vecka vilket gör att alla noga måste hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och eventuella restriktioner som det kan medföra. Enligt smittskyddslagen har vi alla ett ansvar för att bidra till att spridningen av covid-19 minskar.

Nu hjälps vi åt tillsammans!

Information med bilder för dig som kontaktperson Pdf, 750.7 kB.

När ni träffas bör ni avstå att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas.
Med inomhusmiljöer menas; butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek. Ni bör inte vistas mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor du/ni normalt inte träffar. Det gäller inte nödvändiga besök för att till exempel köpa livsmedel eller medicin, medicinskt motiverad träning i badhus, gym, eller utomhusmiljöer. Om du behöver göra sådana besök är det viktigt att försöka göra det på tider då risken för trängsel är liten, och att du undviker omklädningsrum vid eventuell träning. Tänk på att hålla avstånd.

Du bör, begränsa nya kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Exempelvis de du bor tillsammans med, eller några få vänner och närstående utanför hushållet. Då ska du;

  • Undvika att vara nära den du träffar under en längre tid och
  • Med fördel umgås utomhus
  • Grundregeln är alltid att hålla avstånd

Kan jag gå på promenad?
Det går bra att gå på promenad om ni håller avstånd enligt rekommendationerna, det vill säga hålla er på avstånd från varandra och minimera antalet personer som möts. Du som uppdragstagare kan givetvis erbjuda dig att ha digitala möten och/eller telefonkontakt om det skulle passa.

Kan jag som uppdragstagare säga nej till att träffas?
Ja, du har rätt att säga nej till att träffas ute men du kan erbjuda telefonkontakt och/eller en digital lösning om det är möjligt. Om ni behöver hjälp eller har frågor kan ni ta kontakt med din handläggare som nås via Kontaktcenter, telefonnummer 021-39 27 25 eller kontaktcenter@vasteras.se. Det går också bra att nå din handläggare direkt.

Kan mitt barn åka till sin stödfamilj?
Du som förälder måste i första hand själv bedöma och ta ansvar om det är lämpligt mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kan vi som stödfamilj säga nej?
Ja, ni som stödfamilj kan säga nej till att träffas. Om ni vill och gör en bedömning om att det är lämpligt kan erbjuda att ses utomhus för någon aktivitet som i övrigt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring framförallt avstånd. Er egen familjesituation måste vara avgörande för ert ställningstagande.

Har du frågor
Ta kontakt med din biståndshandläggare direkt eller via Västerås stads kontaktcenter på telefonnummer 021-39 27 25 eller via mejl till kontaktcenter@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad