Kopparlunden ett steg närmare framtiden

Nu ska detaljplanerna för Kopparlunden ut på granskning. Det beslutade Byggnadsnämnden på sitt möte den 17 december. Detta innebär att du återigen har möjlighet att tycka till om planerna och att vi nu kommer ett steg närmare byggstart.

Kopparlunden är en viktig del av Västerås historia och den välbevarade industrimiljön är ett riksintresse. När vi utvecklar området vill vi bevara och lyfta fram kulturarvet samtidigt som vi skapar en levande och hållbar stadsdel med nya bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg.

Hösten 2019 var det samråd för Kopparlunden. Då kunde invånare och myndigheter lämna förslag och idéer. Synpunkterna vi fick då handlade främst om hur nya byggnaderna ska se ut, hur kulturmiljön påverkas, att det behövs fler parker och lösningar om trafik och parkering. Vi har nu gjort stora ändringar av planförslagen för att ta hänsyn till de åsikter som kom in. Några viktiga förändringar:
  • Större hänsyn tas till kulturmiljön, främst genom det nu föreslås en annan placering och höjd på den nya bebyggelsen. Fasader på nya byggnader ska också utgöras av mer tegel.
  • Antalet bostäder har ändrats från 2100 till 1700. Det har varit viktig för att skapa mer park- och torgytor per invånare. I de nya planförslagen är det cirka 40 procent mer park- och torgyta per invånare.
  • Två nya parker finns med i nya förslaget: Verksparken och Kulturparken.
  • Förskolegårdarna föreslås bli större.
  • Det finns flera nya förslag för bättre säkerhet och tillgänglighet för fotgängare och cyklister.
  • Det finns även nya förslag som ska motverka risken för bilköer.

Granskningen är det sista steget innan planerna kommer upp för beslut om antagande.

– Det nya förslaget ser verkligen bra ut och man har fått till en bra avvägning mellan nybyggnad och bevarande. Blandningen av nytt och gammalt gör att Kopparlunden kommer att bli ett unikt och mycket spännande område i Västerås, säger byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin.

Granskningsperioden kommer att vara 11 januari till 14 februari 2021.

Läs mer på webbsidorna om Kopparlunden.

Visualiseringbild Kopparlunden Kulturtorget

Kulturparken – en ny park som föreslås byggas utanför Culturen. Illustration: Archus och Sweco Architects

Publicerad

Senast ändrad