Västerås stad utvecklar kollektivtrafiken

Dagens tre servicelinjer slås ihop till en linje som får fler turer, flexlinjen får fler turer, Gäddeholm får en busslinje och en direktbuss ska köra mellan centralstationen och Öster Mälarstrand.

Det beslutade en enig teknisk nämnd idag. Ändringarna börjar gälla vid tidtabellskiftet den 12 december i år.

Dagens servicelinjer 11-13 är ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken och har inte lika gen linjesträckning som stomlinjerna 1-7.Nu slås linje 11-13 ihop till en servicelinje som tar hänsyn till målpunkter och hållplatser som många av dagens resenärer på linje 11-13 använder. Servicelinjen kommer att köras en gång i timmen kl 9-14 på vardagar och kl 10-14 på helger. Genom att tre linjer slås samman till en kan bussar frigöras till stomlinjenätet. Servicelinjen sträcker sig från norra Eriksborg, via Erikslunds köpcentrum och Skälby till Haga.

VL-buss.

VL-buss.

Flexlinjeområden

Flexlinjen delas in i tre trafikområden (väster, norr och öster) och får fler turer än idag. Flexlinjen kommer att köras en gång i timmen från klockan 9-16 på vardagar och klockan 10-16 på lördagar. Trafikområdena överlappas i centrum och får en plats där samtliga tre bussar möts samtidigt för att göra det enkelt att byta buss. Flexlinjen öppnas för alla, inte bara för dem som fyllt 65 år.

Gäddeholm och Öster Mälarstrand

Gäddeholm får en linje som kör en gång i halvtimmen i högtrafiktid på morgon och eftermiddag. Övrig tid kör bussen en gång i timmen. Det kommer även att bli möjligt för skolelever att byta till Irstabussen.En direktbuss införs mellan centralstationen och Öster Mälarstrand. Bussen kör var 30:e minut klockan 9-20 på vardagar och klockan 10-20 på helger.

Kostnaden för det nya trafikkonceptet beräknas till cirka 24 miljoner kronor per år.

-Det här kommer att möjliggöra en betydligt mer attraktiv och likvärdig flex- och servicelinjetrafik för alla. Som miljöpartist är det extra roligt att bussen äntligen kommer till Gäddeholm vilket partiet kämpat för sedan Gäddeholm började byggas. Det säger Anna Thunell (MP) ordförande i tekniska nämnden.

-Äntligen. Det är roligt att vi kan erbjuda Gäddeholmsborna en busslinje, säger Solveig Nilsson (S) 1:e vice ordförande i tekniska nämnden.

- Vi är nöjda med att Öster Mälarstrand åter får en busslinje till centralstationen, att Gäddeholmsborna får en ny linje och inte minst i dessa tider att Hovestalund går att nå med flexlinjen som nu blir öppen för alla, säger Anna Hård af Segerstad (M) 2:e vice ordförande i tekniska nämnden.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad