Västerås är med i satsning på ungas delaktighet i demokratin

Västerås stad har valts ut av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, till att delta i ett samarbete för att öka ungas delaktighet i demokratin.

– Det är så roligt att MUCF har uppmärksammat vårt arbete med ungas inflytande i Västerås. Det här känns som viktigt och rätt i tiden. Demokratin får aldrig tas för given, säger Maria Reisten, samordnare för Ungdomsdialog i Västerås stad.

Tack vare Ungdomsdialog och ungdomspanelen UNIK har Västerås stad sedan 2013 haft en kanal mellan politiker och ungdomar. Syftet är att hjälpa politiker att förstå ungas behov, och att ge unga en möjlighet till delaktighet och påverkan. Ofta är avståndet stort och vägarna fram till varandra svåra att hitta. Ungdomsdialog fångar upp idéer och tar vara på engagemang som kan bidra till långsiktig hållbar förändring.

Sex kommuner och en region

Samarbetet är en del i regeringens satsning "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" och sträcker sig fram till 2026. Förutom Västerås stad är det kommunerna Karlskoga/Degerfors, Kungsbacka, Lycksele, Skövde, Växjö och region Gävleborg som ingår i samarbetet.

– Att värna vår demokrati och öka ungas möjlighet att vara en del av den är en av vår tids viktigaste uppgifter. Genom de demokratiuppdrag som myndigheten fått vill vi skapa verklig förändring för ungas delaktighet, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Arbetet i Västerås har redan kommit igång. Idag genomförs en digital utbildning i rättighetsbaserat ungdomsperspektiv för ett 30-tal medarbetare i staden. Utbildningen som ska ge en fördjupad bild av hur vi kan inkludera och lyssna till unga och göra dem delaktiga i kommunalt utvecklingsarbete. När unga är delaktiga får de större tillit till samhället, blir mer engagerade, tar större ansvar och kan bli de aktiva samhällsmedborgare som behövs för en demokratisk framtid.

Tre projekt

Under de kommande fem åren är det främst tre projekt som Västerås stad ska genomföra, inom samarbetet med MUCF:

  • Höja framtidstron för unga i Skultuna kommundel
  • Bemötandet gentemot barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten
  • UNIK i skolan (fortsättning på ett tidigare projekt)

Region Västmanlands undersökning ”Liv & hälsa ung” visar att andelen ungdomar som ”ser ganska eller mycket ljust på framtiden” har minskat. Skultunas kommundelsnämnd har därför startat projektet Skultuna4ever, som nu blir en del av samarbetet med MUCF. Stina Holgersson är projektsamordnare:

– Vi har en gigantisk uppgift framför oss, att få unga att känna framtidstro. Demokrati och delaktighet, men tilliten till vuxenvärlden och myndigheter behöver också stärkas, att man känner att det man tycker faktiskt betyder något för någon - det går att förändra, det går att påverka! Samarbetet och stödet från MUCF är ovärderligt för oss i vårt arbete, det hjälper oss att starta i rätt ände, vända på rätt stenar och förhoppningsvis också att undvika fallgropar längs vägen.

Anne Grundell och Jeanette Lunderius kommer att arbeta med Ungdomsdialog för att bidra till att ungdomars möten med socialtjänsten ska bli så bra som möjligt.

– Syftet är att öka ungdomars känsla av trygghet och tillit i kontakt med socialtjänsten och sänka tröskeln för att ta kontakt med oss, säger Anne Grundell.

– Vi vill också skapa de allra bästa förutsättningarna för ett bra möte i det nya socialtjänstens hus, därför har ungdomar varit med och utformat flera av mötesrummen, berättar Jeanette Lunderius.

Tomas Glassing är lärare på Rudbeckianska Gymnasiet i Västerås. En del av hans tjänst bekostas nu av MUCF för att han ska kunna utveckla lektioner och metoder kring demokratiskt deltagande, som är tänkt att användas i undervisningen.

– Samarbetet innebär en möjlighet för ungdomar att inse sin betydelse för samhällets utveckling, oavsett vem du är. De får också verktyg för att kanalisera sina ståndpunkter och i bästa fall skapa opinion. För politiker, lokalt som nationellt, är detta en möjlighet att få syn på strömningar bland unga som de tidigare kanske inte uppmärksammat, säger Tomas Glassing.

– Vi har redan haft flera möten där vi bollat nya idéer och fått feedback, vilket ger en extra skjuts i arbetet. Snart kommer vi även få följeforskare påkopplat på några av projekten som ger oss möjlighet att verkligen skruva på våra metoder för att uppnå största möjliga effekt, avslutar Maria Reisten.

Ungdomsdialog

Maria Reisten

Maria Reisten, samordnare för Ungdomsdialog.

Publicerad

Senast ändrad