Krav på omfattande arkeologi vid Stora Torget

Länsstyrelsen har ställt krav på en omfattande arkeologisk undersökning om Stora Torget ska byggas om. Detta kan komma att kosta så mycket att det får stora konsekvenser för projektet.

Länsstyrelsen har i en tidigare remiss flaggat för att det kan komma att krävas arkeologisk undersökning. Det har inte varit möjligt för länsstyrelsen att att bedöma hur omfattande undersökningen skulle kunna bli förrän teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram mer detaljerade handlingar.

Hur mycket en arkeologisk undersökning av det 3500 kvadratmeter stora torget kommer att kosta är inte känt.
Det som händer nu är att teknik- och fastighetsförvaltningen ska undersöka vilka konsekvenser detta får för projektet. Förvaltningen ska också undersöka möjligheten att ändra omfattningen av projektet.

Skiss över nya torgen: Bondtorget och Stora Torget

Det är idag omöjligt att säga vilka konsekvenser det får för Stora Torgetprojektet. Vid större ekonomiska eller fysiska förändringar i projektet kan det behövas nytt beslut i kommunfullmäktige.

Om projektet "Nya torgen"

Publicerad

Senast ändrad