Sverigefinnarnas dag 24 februari

Moi eller hej!
Den 24 februari uppmärksammar vi Sverigefinnarnas dag. Sverigefinnar är en av de fem nationella minoriteterna i Sverige. Cirka 20 000 västeråsare har finska rötter i första, andra eller tredje generation.

Västerås är ett finskt förvaltningsområde sedan 2010. Det innebär att vi som stad har ett extra stort ansvar att exempelvis se till att det går att få information på finska i olika verksamhet. Det ska till exempel gå att få barn- och äldreomsorg helt eller till en väsentlig del på finska. Staden ska även samråda med den sverigefinska minoriteten i frågor som berör dem.

En stor satsning som vi gjort nyligen är att vi satsar på en extra modersmåltimme i finska, under i första hand 2021 och 2022. Istället för som tidigare en timme i veckan, erbjuds nu två timmar modersmålsundervisning i finska. De flesta andra kommuner erbjuder en timme i veckan.

På Sverigefinnarnas dag brukar vi ha olika evenemang, men på grund av pandemin blir det inte något sådant i år. Vi vill istället uppmärksamma dagen genom att dela med oss av en film.
Och så önskar vi alla en riktigt fin dag!

Här hittar du mer information!

Moi tai hej!

Tänään 24. helmikuuta liputamme Ruotsinsuomalaisten erityisen merkkipäivän kunniaksi. Ruotsinsuomalaiset ovat yksi Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistöstä. Noin 20 000 Västeråsin asukkaista omaa suomalaiset juuret ensimmäisessä, toisessa tai kolmannessa sukupolvessa.

Västerås kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen vuodesta 2010. Tämä velvoittaa kaupungille erityisen suuren vastuun esimerkiksi varmistamaan että suomenkielistä tietoa on mahdollista saada kaupungin eri toiminnoissa. Ruotsinsuomalaisilla on myös oikeus, sitä pyytäessään, saada lasten päivähoitotoimintaa ja vanhusten huoltoa kokonaan tai huomattavilta osin suomeksi. Kaupungin on myös neuvoteltava ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa heitä koskevissa asioissa.

Vuoden 2021 ja 2022 merkittävin panostus suomen kielen elvyttämiseen Västeråsissa on päätös tarjota, sitä haluaville, äidinkielen opetusta peruskoulussa kaksi tuntia viikossa. Käytäntö Ruotsin kunnissa on tällä hetkellä yksi tunti viikossa.

Ruotsinsuomalaisten päivää vietetään normaalisti eri juhlallisuuksilla Västeråsissa.  Pandemiasta johtuen tällaisia juhlallisuuksia ei voida tänä vuonna järjestää. Huomioimme sen sijaan päivää jakamalla animeeratun informaatiofilmin joka keskittyy Ruotsin ja Suomen yhteiseen historiaan ja ruosinsuomalaisten oikeuksiin Ruotsissa.

Toivotamme kaikille todella mukavaa Ruotsinsuomalaisten päivää!

Publicerad

Senast ändrad