Utveckling av Västerås äldreboenden

Flera nya äldreboenden öppnar och vissa boenden avvecklas de närmaste åren. Varför ska vissa läggas ner? Hur påverkar det de som bor där redan idag?

Samhällsutvecklingen visar ett större behov av äldreboenden men ett minskat behov av servicehus. Det behövs också mer moderna lägenheter och lokaler som är anpassade efter dagens krav. Därför har äldrenämnden beslutat att, i samråd med privata aktörer, låta bygga nya äldreboenden och gruppboenden för personer med demens. Samtidigt bygger privata aktörer trygghetsboenden för personer som inte har så stora omvårdnadsbehov.

När nya boenden öppnar behöver vissa äldre boenden avvecklas. På det sättet kan en viss standard hållas, och dagens krav för bland annat brandskydd, arbetsmiljö och tillgänglighetsanpassning kan följas på ett bättre sätt. De servicehus som kommer att avvecklas kan tyvärr inte byggas om till äldreboenden utifrån de krav som finns.

Öster Mälarstrand äldreboende. Bilden visar byggnaden från utsidan. På trottoaren utanför promenerar människor förbi.

Öster Mälarstrand äldreboende. Bild: White arkitekter.

Nybyggnationer

Öster Mälarstrand – öppnar juni 2021

Ett nytt äldreboende på Öster Mälarstrand öppnar i juni 2021 och kommer att drivas av Västerås stad. När alla avdelningar och våningar är öppna kommer det att finnas 90 lägenheter här. Boendet innehåller både äldreboendelägenheter och lägenheter i gruppboende för personer med demens.

Södra Källtorp – öppnar augusti 2021

Ett nytt äldreboende på Södra Källtorp öppnar i augusti 2021 och kommer att drivas av Västerås stad. När alla avdelningar och våningar är öppna kommer det att finnas 120 lägenheter här. Boendet innehåller både äldreboendelägenheter och lägenheter i gruppboende för personer med demens.

Ännu fler nya boenden framöver

2023 öppnar ett äldreboende på Ängsgärdet. Vem som ska driva det är ännu inte bestämt. Här kommer det att finnas 80 lägenheter när allt är klart, både äldreboendelägenheter och lägenheter i gruppboende för personer med demens.

För tidsperioden 2024-2030 planeras minst tre-fyra ytterligare äldreboenden med totalt cirka 250-300 lägenheter.

Avvecklingar äldreboenden och gruppboenden

Äldreboenden och gruppboenden med inriktning mot demens

Södergården gruppboende för personer med demens

Planen är att Södergården, som drivs av Attendo, stänger ett gruppboende i form av ett annex i tre våningar med plats för 18 personer med demensdiagnos. Gruppboendet stänger första veckan i juni 2021 i samband med att boendet på Öster Mälarstrand öppnar. Då kan kunderna flytta dit om de inte önskar ett annat boende. För att på bästa sätt tillgodose nya brandskyddskrav är vissa av lägenheterna tomma redan nu.

Rösegården

Rösegården drivs av Västerås stad och stänger när Södra Källtorp öppnar i augusti 2021 (kunderna erbjuds plats där). Lokalerna på Rösegården uppfyller inte dagens krav och redan idag är många lägenheter tomma. Alla boende har nu egna badrum, något som är viktigt bland annat för att minska risken för smittspridning.

Karlslunds gruppboende

Idag finns sex lägenheter i form av gruppboende för personer med demens insprängda i Karlslunds servicehus. Gruppboendet, som drivs av Västerås stad, stänger våren 2021. Det saknas gemensamhetsytor och uteplatser för boende, men också bra ytor för medarbetare. De som bor här erbjuds plats i servicehuset, äldreboendet eller gruppboendet på Karlslund. De fortsätter drivas som idag.

Avtalet för Gotlandsgatan löper ut den 31 januari 2022 och det finns ingen möjlighet att förlänga det. Därför kommer det boendet inte att drivas vidare på uppdrag av Västerås stad.

Servicehus

Gideonsberg servicehus

Servicehuset, som har 47 lägenheter och drivs av Västerås stad, avvecklas hösten 2021. Lokalerna är omoderna och passar inte längre den typen av verksamhet. Det skapar problem både för boende och medarbetare utifrån förutsättningar för omvårdnad och brandskydd. Det finns många lediga lägenheter på övriga servicehus och kunderna får lämna önskemål om var de vill bo. Västerås stad kommer att möta dem så långt det är möjligt. Kunder med större omvårdnadsbehov än idag kan ansöka om äldreboende.

Vallby servicehus

Servicehuset, som har funnits i 35 år, har 57 lägenheter och drivs av Västerås stad. Lokalerna är omoderna och har inte tillräckligt bra förutsättningar för omvårdnad eller arbetsmiljö. Planen är att äldrenämnden säger upp avtalet med fastighetsägaren för avveckling i december 2022. Det är gott om tid för önskemål och flytt till annat servicehus eller äldreboende om det finns ett större omvårdnadsbehov än idag. Västerås stad kommer att möta önskemål så långt det är möjligt.

Verksamhetsövergångar – byte av utförare

Driften av verksamhet kommer att byta utförare för några boenden. Det gäller till exempel Daggrosens och Hökåsens äldreboende där Norlandia tar över från Västerås stad i maj 2021. För Mälarhem äldreboende (finsk inriktning) pågår en ny upphandling. Idag är det Vardaga som ansvarar för driften på Mälarhem och planen är att vinnande anbudsgivare driver verksamheten från februari 2022. Fatburen och Ängsklockans äldreboenden, som idag drivs av Västerås stad, upphandlas under våren 2021 och byter utförare i mars 2022.

Alla dessa verksamheter fortsätter under processerna och de påverkar inte varken biståndsbeslut eller kunder som bor på boendena.

Mer om bakgrunden till planeringen finns bland annat i boendeplanen.

Boendeplan för äldrenämndens verksamhetsområde 2020-2025 Pdf, 785 kB.

Tillägg till boendeplanen Pdf, 616.9 kB.

Publicerad

Senast ändrad