Aktivitetspark byggs vid Skiljeboskolan

De närmaste dagarna inleds arbetet med att bygga en aktivitetspark intill Skiljeboskolan.

Det första som måste göras är att fälla en del träd som är i dåligt skick och riskerar att falla på besökare.

Dessutom måste en gran sågas ner eftersom den riskerar att angripas av granbarkborrar.

Aktivitetsparken väntas vara klar till midsommar.

Utrustning i Skiljebo aktivitetspark.

Utrustning i Skiljebo aktivitetspark.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad