Gång- och cykelbro över Pilgatan avstängd

Bron som går över Pilgatan behöver renoveras då den har sättningar och förslitningsskador. Arbetet innebär att bron stängs av för trafik.

Använd istället Röda Torgets övergångsställen, se grön markering på kartan. Arbetet beräknas vara klart under sommaren 2021.

Karta över gång och cykelbron ovan Pilgatan. Sträckan över bron är rödmarkerad. Det finns en grön markering längs övergångsstället vid Röda Torget.

Publicerad

Senast ändrad