Byggtitanerna och Klara Bo får bygga på Sätra

Byggtitanerna från Örebro och Klara Bo från Malmö vann den senaste markanvisningen på Sätraområdet. Tillsammans ska de bygga ett 60-tal bostäder i Västerås nya stadsdel. En enig fastighetsnämnd beslutade på tisdagen om markanvisning för Sätra etapp 1, lott 2A och 2B.

Förutsättningarna för markanvisningen för lott 2A är att bygga flerfamiljshus i trä. Klara Bo har valt att bygga hyreslägenheter. Sammanlagt ska företaget bygga drygt 40 lägenheter. Om det blir en eller flera huskroppar är inte bestämt men den totala byggrätten är cirka 4500 kvadratmeter.

Klara Bo har uppgett att det kommande bygget ska uppföras enligt certifieringen Miljöbyggnad guld med solceller på taket, energisnålt och hållbart. I Västerås finns idag endast några enstaka hus byggda enligt Miljöbyggnad guld.

Flygbild över Sätraområdet.

Flygbild över Sätraområdet.

Markanvisningen för lott 2B handlar om småhus. Byggtitanerna från Örebro väljer att bygga 21 radhus som bostadsrätter.

Byggstart för lott 2A och 2B blir 2022.

Jesper Brandberg (L) ordförande i fastighetsnämnden säger:
-Jag är väldigt glad att vi nu tar ytterligare steg att bebygga Sätra. Jag är också jätteglad över det massiva intresse som marknaden visar för detta projekt. Nu får vi in ytterligare två privata aktörer som är beredda att investera stort i vår nya stadsdel, vilket är mycket positivt för staden.

För lott 2A lämnades 20 anbud. Högsta anbudet var 6700 kronor per kvadratmeter ljus bruttototalarea. Ljus BTA i bostadshus omfattar normalt alla areor förutom teknikutrymmen på vind.

För lott 2B lämnades 21 anbud. Högsta anbudet var 21 010 000 kronor.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad