Nattliga broinspektioner längs E18

Under vecka 22 inspekteras elva broar över E18 genom Västerås. Inspektionerna sker mellan Hällamotet i öster och Skälbymotet i väster.

Arbetet sker mellan klockan 20 och 06 varje natt eftersom trafikflödet är lägre då. Inspektionen sker med hjälp av skylift. För att arbetet ska kunna ske säkert stängs ett körfält av förbi arbetsområdet.

Arbetet påverkar först ena körriktningen på E18 och därefter den andra.

Inspektionerna sker vart sjätte år. Då kontrolleras broarnas synliga konstruktionsdelar och eventuella skador mäts och bedöms. 

De broar som inspekteras är både vägbroar och gång- och cykelbroar.

Gång- och cykelbro vid Talltorp

Arkivbild: Gång- och cykelbro vid Talltorp. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad