Visa sökformulär

Nattliga broinspektioner längs E18

Under vecka 22 inspekteras elva broar över E18 genom Västerås. Inspektionerna sker mellan Hällamotet i öster och Skälbymotet i väster.

Arbetet sker mellan klockan 20 och 06 varje natt eftersom trafikflödet är lägre då. Inspektionen sker med hjälp av skylift. För att arbetet ska kunna ske säkert stängs ett körfält av förbi arbetsområdet.

Arbetet påverkar först ena körriktningen på E18 och därefter den andra.

Inspektionerna sker vart sjätte år. Då kontrolleras broarnas synliga konstruktionsdelar och eventuella skador mäts och bedöms. 

De broar som inspekteras är både vägbroar och gång- och cykelbroar.

Gång- och cykelbro vid Talltorp

Arkivbild: Gång- och cykelbro vid Talltorp. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Publicerad

Senast ändrad