Visa sökformulär

Västerås stad ställer krav på elsparkcykeluthyrare

Västerås stad inför på försök regler för den som vill hyra ut elsparkcyklar. Anledningen är att teknik- och fastighetsförvaltningen vill ha bättre ordning och reda vid uppställningarna.

Tekniska nämnden beslutade på torsdagen bland annat att uthyrare bara får placera ut elsparkcyklar på utpekade platser. Samtidigt införs zoner med parkeringsförbud, bland annat vid ställen med skymd sikt, vägkorsningar och gång- och cykelvägstunnlar.

Dessutom blir det hastighetsbegränsning till sex km i timmen på några gågator i centrum.

Uthyraren ansvarar för att kunderna informeras om att elsparkcyklar inte får lämnas så att de står trafikfarligt eller hindrar andra. Speciellt viktigt är det att cyklarna inte hindrar personer som har svårt att gå eller svårt att se. Uthyrarna ska dessutom se till att elsparkcyklarna inte hindrar barmarksrenhållning och snöröjning.

Fem elsparkcyklar parkerade i ett ställ

Genrebild.

I riktlinjerna ingår också att Västerås stad tar ut en avgift för hyra ut den mark där företagen ställer upp cyklarna.

Försöket pågår till april 2022.

Anna Thunell (MP) ordförande i tekniska nämnden kommenterar beslutet så här:

-Det är väldigt bra att vi äntligen fått riktlinjerna på plats. Det gäller att hitta ett ansvarsfullt sätt att hantera den nya typen av färdmedel som har blivit så populärt.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Publicerad

Senast ändrad