Visa sökformulär

Maja fick årets honnörspremium

Barn- och utbildningsförvaltningen har utsett Maja Wikman, klass 9B, Irstaskolan, till årets mottagare av honnörspremien ur fonden Fru Margit Zetterlunds minne. Premien är på 1300 kronor.

- Maja är en fantastisk tjej med en underbar personlighet som alltid bryr sig om alla andra, berättar rektor Johanna Becker på Irstaskolans skolavslutning.

Maja uppfyller de krav som donatorn har satt upp i sina stadgar.

”Premiet ur fonden skall vara ett honnörspremium och utdelas till endast en elev i grundskolans högstadium. Denna elev skall ha ådagalagt synnerliga goda personliga egenskaper, antingen genom uppnådda studieresultat i religionskunskap, historia eller svenska, genom insatser i kamratlivet eller genom annan för honom själv eller skolan hedrande gärning.”

Maja Wikman

Motivering

Maja Wikman är en elev som utmärker sig positivt på mer än ett sätt. Förutom att hon har högsta betyg i skolans samtliga ämnen, där hennes kunskaper i svenska, religion och historia sticker ut särskilt, så är hon framför allt en person som helst lyfter fram andra framför sig själv. Hon har ett enormt intresse att alltid fortsätta utvecklas och att ständigt utmana oss lärare med sin kunskapstörst. Hon är dessutom otroligt positiv, hjälpsam, ödmjuk, empatisk och blygsam.

Maja är en person som kan samarbeta med alla sorters människor och hon är en stor tillgång i klassen; lugn, trygg och omtyckt av både klasskompisar och lärare. För henne har alla lika mycket värde, vilket hon ständigt visar i sina texter, i det hon säger och i sitt sätt att vara. Hon tar hand om sina klasskamrater på ett väldigt fint sätt. Det viktigaste för henne är inte att ha bra betyg, utan det viktigaste är att göra sitt bästa och vara en god kamrat. Och det lyckas hon verkligen med.

- Detta gör Maja till en värdig stipendiat till Fru Margit Zetterlunds Honnörspremium 2021, säger Åsa Lundkvist, direktör på barn- och utbildningsförvaltningen.


Publicerad

Senast ändrad