Snart öppnar trafiken på Vasagatan och Stora Gatan

Den stora renoveringen av Vasagatan och Stora Gatan har pågått sedan markvärmen stängdes av i mitten av april. En lång tid kan tyckas, men det har varit många projekt som har samordnats under samma trafikavstängning. Och den 5 juli är det dags. Då öppnar trafiken åter.

Renoveringar är kanske inte så roliga, men väldigt nödvändiga. Under våren och försommaren har vi bland annat bytt ut två markvärmefördelare vid Stora Gatan. På Vasagatan har trottoarerna fått bättre ytskikt och dessutom glidskydd där det lutar som brantast. Det har även kommit ny belysning på plats. Mälarenergi har säkrat både fjärrvärme samt vatten och avlopp på flera platser.

Innan trafiken kan öppna igen ska vi göra klart det sista med den förlängda busshållplatsen. Vi ska också lägga ny asfalt på Stora Gatan, mellan Kopparbergsvägen och Slottsgatan. Även en del av Vasagatan, från korsningen Stora Gatan och ner mot Munkgatan, får ny asfalt.

Lyckad samordning

Nu är det inte långt kvar tills vi är klara och fått ett finare och mer tillgängligt city. Maria Fors, VD på Västerås Citysamverkan säger:

Illustration över kartnål med projektnummer 96 och texten Etapp 2 Vasagatan.

– Jag är så glad över vår kraftsamling och den goda samverkan vi haft med alla verksamheter, VL, Västerås stad och Mälarenergi. Tillsammans har vi arbetat hårt för göra det bästa för invånarna och verksamheterna i city. Vi har varit lyhörda och innovativa för att hitta bra lösningar. Alltifrån fina blomstergator och pyntade busskurer till utökade arbetstider. Tillsammans har vi verkligen gjort vårt bästa för att ta hand om city!

Anna Thunell (MP), ordförande i tekniska nämnden instämmer:

– Ja, det är roligt att vår samordning har fungerat så bra. Det har verkligen varit effektivare att göra på det här sättet, eftersom alla kan dra nytta av samma avstängning. Under arbetets gång såg vi dessutom att vi behövde göra nödvändiga kvalitetsförbättringar, så det var bra att vi hade lite spelrum i tidplanen. Det är lite så med byggprojekt, man vet aldrig helt säkert vad som väntar förrän man börjar gräva.

Mindre arbeten kvarstår

Under vecka 27 och 28 kvarstår endast några mindre arbeten. På trottoaren utanför Punkt, det vill säga vid sydöstra sidan av Vasagatan, ska vi göra det sista med ytskiktet. Vi ska också byta trasig utrustning såsom papperskorgar, sittbänkar, trädgaller och stamskydd. Men inget av dessa arbeten påverkar framkomligheten i city. Trafiken går som vanligt och det är framkomligt till alla entréer.

Renoveringen av Vasagatan fortsätter

Renoveringen av Vasagatan är så pass omfattande att vi behöver renovera den i tre etapper. Den första genomfördes 2019, den andra genomförs nu under 2021. Den tredje etappen ligger just nu i planeringsfasen och besked väntas senare:

– Nu får vi ladda inför tredje etappen på Vasagatan. Då ska staden förbättra från Smedjegatan och upp mot Domkyrkoesplanaden/Biskopsgatan, vilket är efterlängtat. Jag hoppas på att vi kan få ett beslut kring årsskiftet. Då kan arbetet förhoppningsvis genomföras under nästa vår och sommar, säger Sarah Mohammad Ghafur, projektledare för Vasagatan.

Om Mälarenergis arbeten i city

Under perioden februari till juni har Mälarenergi förnyat befintliga huvudledningar för fjärrvärme i Munkgatan, Erik Hahrs Gata samt en korsning av Stora Gatan. I arbetet har även Stora Gatan 40 anslutit till Mälarenergis fjärrkylarnät. För att säkra dricksvattenleveransen har de under hösten 2020 förnyat befintliga dricksvattenledningar i Vasaparken och Fiskartorget. Tillsammans med fjärrvärme förnyades befintliga dricksvattenledningar och spillvattenledningar i Erik Hahrs Gata mellan februari och juni 2021.

Om Kraftsamling

Kraftsamling är ett samverkansarbete mellan Västerås Citysamverkan, fastighetsägare, företag, organisationer och Västerås stad för att tillsammans utveckla Västerås city.

 

Publicerad

Senast ändrad