Nu rustar vi Kopparbergsvägen

Från och med den 9 augusti rustar vi delar av Kopparbergsvägen, mellan Metallverksgatan och E18. Den cirka 270 meter långa sträckan väntas vara klar i slutet av november i år.

Bättre trafiksäkerhet och finare ytor

Kopparbergsvägen är en av entréerna till centrum och är i stort behov av upprustning och modernisering. Bland annat behöver busshållplatsen och utfarten vid Metallverksgatan utformas för den ökade trafikmängd som väntas när det byggs bostäder längs Kopparbergsvägen.

Fotografi över Kopparbergsvägen och Metallverksgatan.

Det här kommer vi att förbättra

  • Två gång- och cykelöverfarter hastighetssäkras med fartgupp
  • Busshållplatsen Tegnér i körriktning från city, flyttas söder om Metallverksgatan
  • Busshållplatsen Tegnér i körriktning mot city rustas
  • Ny asfalt på körbanan samt på gång- och cykelbanan mot Tegnerlunden
  • Ny belysning
  • Ny stensättning
  • Finare växtlighet: träd, buskar, lökplanteringar och gräs planteras så att gatan får ett mer inbjudande utseende.

Hållplats Tegnér flyttas tillfälligt

Hållplats Tegnér på VL linje 6 och UL linje 773 och 774 flyttas tillfälligt i båda riktningar. Resenärer hänvisas till de tillfälliga hållplatserna vid Östra Ringvägen, cirka 170 meter före respektive efter ordinarie hållplats, se grön markering på kartan. Vid frågor om busstrafiken, kontakta VL respektive UL.

vl.se Länk till annan webbplats.

ul.se

Begränsad framkomlighet

Under byggtiden kommer en fil i vardera riktning att vara öppen för trafik. Gång- och cykeltrafiken leds om via två alternativa vägar, se röd markering på kartan.

Karta över Kopparbergsvägen

Karta över omledningsväg för gång- och cykeltrafik, se röd markering, samt var de tillfälliga busshållplatserna finns, se grön markering.

Publicerad

Senast ändrad