Gång- och cykeltunneln under Björnövägen försenad

Vår ambition var att gång- och cykeltunneln under Björnövägen skulle öppna inför skolstart i nästa vecka, men den blir försenad i ungefär tre veckor.

De främsta orsakerna till förseningen är de stora skyfallen och problem vid gjutningen. Björnövägen är fortfarande avstängd för trafik, så det går bara trafik österifrån som svänger ner på Mälarparksvägen.

I väntan på att tunneln blir klar går det därmed att använda det gamla övergångsstället med trafiksignaler.

Nyhetsbild

Text

Publicerad

Senast ändrad