Samrådsmöte för förslag som pekar ut ny mark för företag

Välkommen på ett digitalt samrådsmöte 26 augusti klockan 18.00 där du kan få mer information samt har möjlighet att ställa frågor om förslaget, TÖP 73.

Tillgången till mark är en viktig förutsättning för näringslivets utveckling och expandering i Västerås. Västerås stad har tagit fram ett förslag som pekar ut lämplig mark där nya verksamheter och företag kan växa och etableras, och nu är förslaget på samråd. Under samrådet kan berörda titta på förslaget och komma med synpunkter.

Förslaget är ett tematiskt tillägg till Västerås översiktsplan 2026, Mark för nya verksamhetsområden, TÖP 73. Staden behöver ta fram tillägget för att kunna möta näringslivets efterfrågan på mark, och det har tagits fram i samarbete med flera förvaltningar och bolag. När företag får förutsättningar för att växa och etablera sig i Västerås skapas också möjligheter för fler arbetstillfällen.

Det är ännu tidigt i processen – tillägget är ett förslag. Förslaget kommer att vara vägledande för planering och visar inte exakta gränsdragningar för de områden som pekas ut. Efter samrådet kommer förslaget också att bearbetas utifrån de synpunkter som kommer in. (Läs gärna mer om syfte och bakgrund samt process via länken nedan.)

När är samrådsmötet för TÖP 73?
Samrådsmötet är digitalt och vi använder verktyget Teams. Mötet är den 26 augusti klockan 18-19.30. Länken till mötet samt instruktioner och mer information hittar du på vår webb:

Här hittar du länk till samrådsmötet samt mer information om TÖP 73

Varför hålls mötet digitalt?
Det är många invånare och flera områden i Västerås som berörs och för att så många som möjligt ska kunna delta har vi valt att hålla mötet digitalt. Vi vill i första hand fortfarande (där det är möjligt) ordna digitala möten istället för fysiska.

Kontakt och information

Vill du veta mer om arbetet med det tematiska tillägget kan du höra av dig till Barbro Sollén Wilcox. Du når henne via e-post barbro.sollen.wilcox[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 17 58.


Publicerad

Senast ändrad