Visa sökformulär

Stipendium för gymnasieelever

Gymnasieelever som har adress med postnummer 722 31, 722 33 samt i vissa fall 725 95 kan söka stipendium från Norbergska skolstiftelsen. Sista ansökningsdag är måndag 11 oktober.

Norbergska skolstiftelsen delar ut stipendium som elever vid Västerås kommunala och fristående gymnasieskolor kan söka.

Sista ansökningsdag är måndag 11 oktober.

Stipendium kan sökas av studiebegåvade och välartade elever skrivna i dåvarande Hubbo församling som bedriver studier för inhämtande av kunskaper av allmänbildande art eller för utbildning till högre yrkeskunskap, såsom vid gymnasieskola, folkhögskola eller liknande skolor. För dåvarande Hubbo församling gäller följande postnummer: 722 31 och 722 33 samt i vissa fall 725 95.

Elever i korridor

Så här gör du

Fyll i ansökan. Även vårdnadshavares inkomster ska redovisas. Det är viktigt att vårdnadshavare tidigt beställer slutskattebesked enligt senaste års taxering hos Skatteverket.

Till ansökan ska du bifoga aktuella intyg som styrker de uppgifter du fyller i. Mer information finns på blanketten.

Blankett för ansökan om stipendium från Norbergska skolstiftelsen Länk till annan webbplats.

Blankett för ansökan om stipendium från Norbergska skolstiftelsen, ifyllnadsbar Länk till annan webbplats.

Stipendier och fonder skola Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Tiina Mäntyniemi

Fondhandläggare gymnasiet

Västerås stads fondhandläggare för gymnasiet svarar på frågor om Norbergska skolstiftelsen, Wahlbeckska välgörenhetsfonden och Stiftelsen Bror Jacob Lövéns fond.

Postadress:
Västerås stad
Gymnasiefonder
Stadsledningen
721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 13 82

Publicerad

Senast ändrad