Upptäck Västerås spännande kulturhistoria

Nu kan du på egen hand ta dig runt i Västerås och upptäcka stadens kulturmiljöer och historia, via en smartphone/läsplatta eller hemma vid din dator.

– Det känns fantastiskt roligt att göra det möjligt för västeråsarna, turister och andra intresserade att upptäcka hur spännande det är med vår kulturhistoria. I den här samlingen presenterar vi både kända och okända platser i Västerås och vi hoppas kunna öka kunskapen och stoltheten över Västerås kulturarv, säger Karin Nordström, stadsantikvarie i Västerås stad och projektledare för arbetet.

Appen ”Mitt Västerås” är en genväg till många nyttiga och roliga sidor på Västerås stads webbplats. Nu finns även ingången ”Byggnader och platser” där. Visste du till exempel att Västerås har haft ett kallbadhus längst ut på piren nere vid hamnen i nästan hundra år, fram till 1948? Eller att det enda som finns kvar idag av Skenvretsgatan 3, kraftvärmeverkets arkitekt Elsa Sundlings sista bostad, är en grindstolpe?

Nyhetsbild

Piren ut till kallbadhuset. Foto: Västerås stadsarkiv

Motion ligger bakom

Upprinnelsen till projektet är en motion i kommunfullmäktige, om att den befintliga Västeråsappen ”Mitt Västerås” föreslås breddas så att den, förutom offentlig konst, även omfattar intressanta byggnader och platser. Idén är att på ett lättillgängligt sätt för besökare presentera Västerås historia samt synliggöra byggnader och platser i Västerås och beskriva deras historia.

Kulturnämnden fick i uppdrag att tillsammans med byggnadsnämnden komplettera appen ”Mitt Västerås” i syfte att synliggöra byggnader och beskriva deras historia.

– Nu tillgängliggör vi Västerås rika kulturhistoria för fler människor. Det är många som inte känner till att många av de saker och företeelser som vi tar för givet idag har sin startpunkt i vår stad och det kan vi nu bidra till att ändra på, säger Markus Lindgren, MP, kulturnämndens ordförande.

Projektet har genomförts som ett samarbete mellan kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, stadsarkivet och stadsbyggnadsförvaltningen.

Appen Mitt Västerås kan laddas ner via App store eller Google Play.

Kulturhistoriska hus och platser på Västerås stads samlingskarta Länk till annan webbplats.

Så här hittar du Byggnader och platser i appen

Skärmdump av innehållet i appen Mitt Västerås, där ikonen Byggnader och platser är inringad.

1. När du har öppnat appen Mitt Västerås: Klicka på ikonen för Byggnader och platser.

Skärmdump av appen Mitt Västerås och kartlagret Byggnader och platser. En kartbild över centrala Västerås med gröna markeringar för de byggnader och platser som det finns information om.

2. Så här ser det ur när du kommer in på kartlagret. Kulturhistoriska hus och platser har två byggnader i sin ikon. De andra ikonerna visar Modernismen i centrum.

Inzoomad bild av kartan med gröna markeringar för kulturhistoriska byggnader och platser.

3. Zooma in det område du vill veta mer om.

Skärmdump på hur det ser ut när man klickar på en av ikonerna.

4. Klicka på ikonen vid den byggnad eller plats du vill veta mer om. Klicka sedan på länken för att komma till informationen. I det här fallet Turbinhuset.

Publicerad

Senast ändrad