Enkät om våldsutsatthet

I dagarna får 3000 slumpmässigt utvalda personer i Västerås en enkät hem i brevlådan. Enkäten innehåller frågor om våldsutsatthet. Undersökningen görs för att få reda på mer om hur våldsutsattheten ser ut i Västerås. Då kan vi i framtiden erbjuda rätt hjälp både till de som blir utsatta för våld och till de som behöver hjälp att sluta utsätta andra.

 

I Sverige är ett av de prioriterade målen att allt våld ska upphöra, särskilt våld i nära relationer. Förutom att det är en mänsklig rättighet att inte behöva bli skadad och olagligt att utsätta någon för våld, så visar forskning att psykisk, fysiskt och sexuellt våld får allvarliga konsekvenser för hälsan, men även socialt och ekonomiskt. Därför är våld både ett folkhälsoproblem och ett samhällsproblem.

För att Västerås stad ska kunna arbeta med det målet är det viktigt ta reda på hur våldsutsattheten ser ut i Västerås och om vi erbjuder rätt hjälp för de som blir utsatta och de som behöver hjälp med att sluta utsätta andra. Därför genomför vi denna undersökning där 3000 slumpmässigt utvalda personer, som är mellan 20–30 år i Västerås, får svara på ett antal frågor.

Resultatet av studien kommer att publiceras i form av en rapport till Västerås stad samt uppmärksammas i ”En vecka fri från våld” i november och även i media.

Svaren är viktiga

Om du är en av 3000 västeråsare som blivit slumpmässigt utvalda för att delta ber vi dig att avsätta de 5-10 minuter det tar att svara på enkäten. Svaren är mycket värdefulla för oss och ligger till grund för vårt förändringsarbete.

Om du har frågor om enkätundersökningen eller har tappat bort din enkät och behöver få en ny skickad, är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer

Katrin Fardish, strateg för jämställdhet och våldsprevention, Västerås stad, telefon 021-39 33 40, e-post katrin.fardish@vasteras.se,

Daniel Lindberg forskningsledare för studie, Mälardalens högskola, telefon 016 -15 32 05, e-post daniel.lindberg@mdh.se

Publicerad

Senast ändrad