Regler för uthyrning av elsparkcyklar

Vad gäller för elsparkcyklar i Västerås? Nu har vi samlat information om vilka krav staden ställer på de elcykeluthyrare som getts tillstånd att bedriva verksamhet i Västerås.

När ett företag hyr ut elsparkcyklar söker det företaget tillstånd hos Västerås stad för att få bedriva verksamheten i staden.
För att göra det tydligt vilka krav vi ställer på uthyrningsföretaget under tillståndstiden har vi samlat information kring detta på en webbsida.
Där hittar du villkoren samt en större kartbild över områden där det gäller parkeringsförbud för elsparkcykel.

De krav staden ställer på uthyrare är bland annat att de löpande ska informera sina kunder om att elsparkcyklar inte får lämnas hindrande, trafikfarligt eller i strid mot andra bestämmelser i trafikförfattningar. Särskilt ska framkomligheten för personer med rörelsenedsättning eller synnedsättning beaktas.
Uthyraren ska även skyndsamt flytta fordon som står olämpligt uppställda, ligger ner eller är trasiga.

Länk till sidan där du ser alla krav som ställs på företaget som har fått tillstånd.

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad