Nu ska vi renovera Asea-strömmen

Konstverket Asea-strömmen kommer i november att tillfälligt flyttas från Stora Torget. Det ska få en ny sockel i sten.

Asea-strömmen (1989) av Bengt-Göran Broström (1947–2004) är ett av Västerås mest välkända och uppskattade offentliga konstverk. I över 30 år har ”cykelstatyn” varit en logisk mötesplats på Stora Torget och blivit en symbol för industristaden Västerås. Nu ska konstverket restaureras och konserveras för att det även ska kunna uppskattas av framtida generationer.

Nyhetsbild

©Bengt-Göran Broström/Bildupphovsrätt 2019 Foto: Bo Gyllander

– Asea-strömmen är ett av västeråsarnas allra käraste offentliga konstverk. Det kommer naturligtvis kännas lite tomt på torget, men genom den här restaureringen säkrar vi upp konstverket även för kommande generationer, säger Markus Lindgren, MP, kulturnämndens ordförande.

Konstverkets skador begränsas till postamentet i granit, alltså muren som statyn vilar på, där flertalet sprickor har uppstått och förvärrats under årens lopp. Dessutom lutar konstverket åt väster, sannolikt på grund av sättningar i marken. Om konstverket inte restaureras är risken att sprickbildningen kommer att accelerera och att stora bitar av stenen kommer att spjälkas loss.

Asea-strömmen ska demonteras i början av november och konserveringsarbetet utförs inomhus med start under vintern. De skadade delarna av graniten ska bytas ut mot likvärdig natursten, och innan konstverket återinstalleras ska marken på Stora torget åtgärdas. I nuläget finns inget konkret slutdatum för projektet.

Frågor och svar om Asea-strömmen

Konstverket skildrar det fenomen som under industrins glansdagar kallades ”Asea-strömmen”. Vid lunchtid och arbetsdagens slut fylldes Stora gatan av Aseas arbetare som på cykel passerade Västerås centrum på väg hem från sin arbetsplats. Konstverket invigdes 1 maj 1989 med en publik på flera tusen västeråsare.

Konstnär Bengt-Göran Broström (1947–2004) var verksam i Västerås under hela sitt liv. Han arbetade ofta skulpturalt i trä, men Asea-strömmen är gjuten i brons. Broströms konstnärskap är fullt av skildringar av vanliga människor, i arbete och fritid. Han utförde flertalet offentliga gestaltningar i Västerås, bland annat Vänortsbrunnen (1990) vid Västerås stadshus.

Fenomenet och begreppet ”Asea-strömmen” var sedan länge välkänt hos de västeråsare som mindes strömmen av cyklister som dagligen passerade längs Stora gatan eller Allégatan vid lunchtid, eller efter arbetsdagens slut, under mitten av 1900-talet. Broström hade själv en annan arbetstitel på konstverket: ”Längs den långa gatan”. Men i folkmun kallades konstverket för ”Asea-strömmen” långt innan invigningen, och det blev till slut skulpturens officiella titel. Bronsfågeln framför cyklisterna är en strömstare, och blir på så vis en lustifikation då ”ström” återfinns i såväl konstverkets titel som i konstnärens efternamn.

Granitmuren som det cirka 2 ton tunga konstverket vilar på har satt sig och lutar något. Det finns sprickor i stenen där den lilla strömstaren är fastsatt. Om konstverket inte restaureras är risken att sprickbildningen kommer att accelerera och att stora bitar av stenen kommer att spjälkas loss.

Asea-strömmen ska demonteras under november 2021. Bronsskulpturen ska separeras från stenmuren och varsamt lyftas bort. Den skadade stenen ska fraktas till en stenkonservator i Göteborg som ska låta tillverka en ny stensockel i likvärdig granit. De resterande delarna av stenmuren ska magasineras i Västerås, tillsammans med bronsskulpturen. Alla delar ska omsorgsfullt tvättas rena från biologisk påväxt och smuts, och bronsen ska vaxas.

Det vet vi inte än. På sikt ska Asea-strömmen återplaceras på sin ursprungliga plats, men när det kan bli möjligt vet vi först när vi vet mer om Stora Torgets framtid.

Planerna för Stora Torget

Publicerad

Senast ändrad