Att motverka nyrekrytering till kriminell verksamhet ett av Trygghetsrådets samverkansmål

Trygghetsrådet, samarbetet mellan bland andra Västerås stad, Polisen och civilsamhället, samverkar just nu kring flera aktuella frågor när det gäller det trygghets- och brottsförebyggande arbetet i Västerås.

Fokus läggs just nu på att planera för aktiviteter inom områden där samverkan behövs. I målformuleringen för Trygghetsrådet betonas vikten av att samverkan sker inom vissa områden, som bland annat att förebygga att unga hamnar i riskzonen för att upptas i kriminalitet. Trygghetsrådet fokuserar också på särskilt utsatta brottsoffer. Ett annat prioriterat område är avhopparverksamheten.

Mer om vad Trygghetsrådet gör och vilka som ingår i det kan du läsa här.

Trygghetsrådet

Helene Öhrling stadsdirektör, Fredrik Borell kommunpolis, Staffan Jansson kommunstyrelsens ordförande, Per-Inge Hellman enhetschef Västerås stad, Richard Lindberg strateg Västerås stad, Sara Ekström chef lokalpolisområde Västerås

Publicerad

Senast ändrad