Visa sökformulär

Djäknebergsgatan görs om till bymiljöväg

Nu görs en bit av Djäknebergsgatan om till Västerås stads första bymiljöväg. Det är cirka 90 meter av gatan, mellan Västermalmsgatan och Kristinagatan, som byggs om.

Djäknebergsgatan och trottoarerna är idag i dåligt skick och i stort behov av renovering. Dessutom står lyktstolpar i trottoarerna på grund av utrymmesbrist. Gångtrafikanter tvingas gå i gatan.

Djäknebergsgatan har lite trafik och hastighetsbegränsningen kommer även i fortsättningen att vara 30 km i timmen.

En bymiljöväg är en väg där motortrafiken använder mitten och gångtrafikanter och cyklister sidofälten.

Körfältet på Djäknebergsgatan blir tre meter brett och utrymmet för gående och cyklister 1,5 meter på var sida. Vid eventuellt möte får bilisten använda sidofältet. Trottoarerna tas bort. När bymiljövägen är klar har de oskyddade trafikanterna mera utrymme än i dag. Ombyggnaden av Djäknebergsgatan beräknas vara klar i slutet av november.

Djäknebergsgatan
Skylt för bymiljöväg

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Publicerad

Senast ändrad