Uppdaterad information om hur lastbilsolyckan på E18 påverkar närområdet under torsdagen och fredagen

På onsdagskvällen inträffade en olycka på E18 vid Vallbymotet i Västerås. Här hittar du information om läget under torsdagen och fredagen.


Uppdaterat fredag 19 november klockan 15:

Räddningstjänsten har genomfört och avslutat det säkerställande söket efter eventuella gasflaskor i området runtomkring där olyckan inträffade. Man har inte hittat några gasflaskor och bedömer området som säkert.

Tidigare information torsdag 18 november klockan 18:

En räddningsinsats har genomförts under dagen. Räddningstjänsten har sökt efter gasflaskorna som spreds när explosionerna skedde på lastbilen.Bedömningen är att alla gasflaskor hittats. På grund av att vissa flaskor har exploderat och påverkats av branden så har dock Räddningstjänsten inte kunnat fastställa att alla har hittats. Eventuella hela flaskor är farliga om de vidrörs. De kan explodera. Ett område kring olyckan är därför fortfarande avspärrat. Räddningstjänsten vill betona vikten av att ingen obehörig tar sig innanför avspärrningarna.
Imorgon fredag vid klockan 8 genomför Räddningstjänsten ett sista säkerställande genomsök av området efter eventuella kvarvarande gasflaskor. Att man inte gör det nu under kvällen och natten är för att man inte vill komma för nära en gasflaska som man inte ser på grund av mörkret.
Vid klockan 16 på torsdagen öppnades E18 (en av körbanorna) i östergående riktning.
I västergående riktning pågår bärgning fram till cirka klockan 20 på torsdagen.

Tidigare information 18 november klockan 12:

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten har hävts. Avspärrningarna kring olycksplatsen på E18 och vid Narvavägen är kvar och ytterligare några avspärrningar har tillkommit. Trafiken kommer preliminärt att kunna släppas på igen vid 18-tiden på torsdagen.

Mer information finns på Polisens webb: Nyheter och händelser Länk till annan webbplats.

Att E18 är avstängd under torsdagen kan leda till att det kan bli trångt på vissa vägar runt om i Västerås. Visa hänsyn och var rädda om varandra i trafiken.

Tidigare information onsdag 17 september klockan 22:

En olycka har inträffat på E18 där en lastbil med gasflaskor brinner. Det är syrgas som orsakar explosionerna. Körfälten är stängda i båda riktningarna och leds om. Prognosen idag klockan 07:00 är att E18 är avstängd till klockan 18:00. Prognosen kan komma att ändras. VMA (viktigt meddelande till allmänheten) har sänts kl 21:14.

Gasflaska

Så ser gasflaskorna ut. De ska absolut inte beröras! Om du ser en, ring 112 och berätta.

Publicerad

Senast ändrad