Högskolan blir universitet

Nu är det formellt klart! Västerås blir universitetsstad från årsskiftet.

Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande kommenterar:

- Äntligen är det slutgiltiga beslutet fattat och vi får till slut ett universitet i Västerås. Det här betyder såklart oerhört mycket för Västerås och kommer ge en vitamininjektion i hela vår kommun. Västerås har redan forskning i framkant i Sverige och i världen så för oss västeråsare är detta ett helt naturligt steg och något vi kämpat för i decennier, säger han.

Några av de största konkreta skillnaderna när högskolan blir universitet:

1. Möjligheten att utfärda examen på forskarnivå

2. Ökade forskningsanslag, från 152 miljoner kronor 2021 till 283 miljoner kronor 2022.

3. Fler medarbetare. Förhoppningen är att drygt 350 nya medarbetare tillkommer inom universitetet då det statliga forskningsanslaget även kompletteras med extern finansiering och samverkan. Det handlar både om att bygga ut befintliga forskningsområden men också att etablera nya.

4. Ökad vetenskaplig grund för de utbildningar som ges. Universitetsbeskedet ger inte något utökat anslag för att bedriva utbildning. Högskolan räknar därför med att antalet studenter kommer att vara ungefär detsamma som idag. Däremot kan det framöver komma att ske förändringar i utbildningsutbudet eftersom utbildning och forskning är nära sammankopplat, samtidigt som en ökad forskningsverksamhet ger en ökad vetenskaplig grund för våra utbildningar.

5. Inrättande av holdingbolag
Regeringen föreslår möjligheten att inrätta ett holdingbolag under 2022, som ska kopplas an till forskning- och utbildning på forskarnivå. Regeringen vill ge MDU möjlighet att använda 1,5 miljoner kronor av forskningsanslaget som finansiering för holdingbolaget under 2022. Ett holdingbolag öppnar upp för möjligheten att kunskap inom utbildning och forskning kan komma samhället till nytta genom att kommersialisera forskningsresultat.

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad