Information om brevutskick gällande Sevesoanläggningar

I dagarna har ett brev skickats ut från Västerås stad till boende och verksamheter i närheten av de två anläggningar i Västerås som omfattas av den högre kravnivån i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Gällande det här brevutskicket har Västerås stad fått uppgifter om att breven skickats ut till personer som inte längre är folkbokförda på adressen som brevet skickats till. 

Utifrån lagstiftningen har kommunen en skyldighet att med jämna mellanrum påminna boende och verksamheter i närheten om vad en sådan anläggning innebär, hur de blir informerade om en olycka vid anläggningen skulle inträffa och vad man ska tänka på om en olycka mot förmodan skulle inträffa.

Den högre kravnivån innebär att anläggningen har en omfattande hantering av kemikalier som vid en olycka kan få allvarliga konsekvenser för liv, hälsa och miljö.

Anläggningarna är OKQ8:s oljedepå i energihamnen, cirka 2 kilometer sydväst om Västerås centrum, samt Mälarenergi ABs Västerås kraftvärmeverk, cirka 3 kilometer sydväst om Västerås centrum.

Gällande det här brevutskicket har Västerås stad fått uppgifter om att breven skickats ut till personer som inte längre är folkbokförda på adressen som brevet har skickats till. Breven har bland annat skickats till personer som avlidit. Västerås stad beklagar det. Det är mycket olyckligt att det hänt.

För att ta ut adressuppgifter ur folkbokföringen har ett registersystem använts. Personer som är avregistrerade från folkbokföringen, men ännu knutna till en adress, finns kvar i registret. Västerås stad har inte i tillräcklig grad gjort de filtreringar som behövs i systemet för att säkerställa att endast nu boende på adressen fått utskicket.

Vi har rapporterat in ärendet till vårt system för avvikelser så att vi kan genomföra en intern utredning enligt den rutin som finns.

Vi kommer att säkerställa våra rutiner så att något liknande inte inträffar igen.

Mer information om risker och sårbarheter i Västerås finns här.

Publicerad

Senast ändrad