Fastighetsentreprenad har upphört – tillfällig lösning på plats

Den 22 december upphörde avtalet med den leverantör (Saps) som åtagit sig att sköta de fastigheter som Västerås stad äger. Avtalet upphörde på grund av att leverantören otillåtet hävde avtalet med omedelbar verkan. Drift och skötsel av stadens fastigheter omfattar bland annat skötsel, underhåll och tillsyn samt reparera fel som uppkommer och liknande åtgärder. Det betyder att just nu finns det inte längre något företag som har hand om skötseln av de lokaler staden äger. Både skolor, särskilda boenden och lokaler berörs.

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har ansvaret för Västerås stads samhällsfastigheter. Förvaltningen har under julhelgen arbetat med att hitta lösningar för att säkerställa att den dagliga driften av samtliga fastigheter fungerar.

”Vi har löst det så att våra kunders felanmälningar tas om han. Målet är att berörda verksamheter och deras besökare ska påverkas så lite som möjligt” säger biträdande fastighetsdirektör Magnus Dureman.

En tillfällig organisation för att hantera den vardagliga tillsynen är skapad. Den består av en kombination av egen personal och externa leverantörer. Arbetet med att göra en upphandling för att hitta en ny leverantör är redan påbörjad. Det pågår också ett arbete med att identifiera vilka ärenden som blivit tilldelade Saps men nu inte blir åtgärdade på grund av hävningen.

Utöver de verksamheter som hyr lokaler är olika underleverantörer till Saps berörda. Om du representerar ett företag som Saps anlitat för att utföra ett arbete i Västerås stads fastigheter ber vi dig att kontakta kundservice, måndag - fredag 07.00 - 16.00 på telefon 021-39 13 67 eller via e-post fk.kundservice@vasteras.se för att stämma av hur arbetet ska genomföras i fortsättningen.

Om du på annat sätt är berörd, till exempel att du bor i ett särskilt boende eller arbetar på en skola, är det samma rutiner som gäller som tidigare.

Publicerad

Senast ändrad