Kortsiktig lösning klar för fastighetsskötseln

Nu finns det en kortsiktig lösning för skötseln av Västerås stads fastigheter. Lösningen är aktuell tills en ny upphandling är klar. Arbetet med upphandlingen har redan börjat.

Sedan Saps hävning av avtalet den 22 december har teknik- och fastighetsförvaltningens interna krisorganisation varit igång för att stadens fastigheter ska fungera och vara tillgängliga. Stadens mål är att upprätthålla funktionsdugliga fastigheter till så liten störning som möjligt för verksamheterna.

Under jul- och nyårshelgerna upprättades en tillfällig lösning där stadens personal tillsammans med Securitas och deras underentreprenörer ansvarat för skötsel och tillsyn.

TFF Produktion

Målarutrustning

Från den 13 januari blir det stadens interna utförare, TFF Produktion, tillsammans med fastighetsenhetens personal och ramavtalade leverantörer som tills vidare tar över ansvaret för drift, tillsyn och underhåll av Västerås stads egenägda lokaler, sammanlagt cirka 660 000 kvadratmeter.

Tack

”Vi får tacka samtliga verksamheter, externa fastighetsägare, TFF krisorganisation, leverantörer och samtliga medarbetare på fastighetsenheten för ett fantastiskt engagemang, tålamod och förståelse i denna akut uppkomna situation”, säger biträdande fastighetsdirektör Magnus Dureman.

Har du frågor om en felanmälan eller ett pågående ärende ber vi dig att kontakta kundservice, måndag-fredag klockan 7-16 på telefon 021-39 13 67 eller via e-post fk.kundservice@vasteras.se

Kontakta oss

Kundservice

Felanmälan för teknik- och fastighetsförvaltningens hyresgäster.
Öppettider måndag - fredag 07.00 - 16.00.

Akuta ärenden på övrig tid hanteras av vaktbolag. Hänvisning sker via teknik- och fastighetsförvaltningen.

Telefonnummer: 021 - 39 13 67

fk.kundservice@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad