Bli familjekompis och bygg vänskap genom familjeupplevelser

Nu söker vi fler familjer från olika kulturer som vill lära känna varandra. Genom Familjekompis kan nya familjer i Sverige lära känna etablerade familjer.

Mer om familjekompis

Familjekompis sammanför familjer med olika bakgrund under avslappnade former. Genom upplevelser med skratt och lek kan förståelse och vänskap växa. Det hoppas vi ökar förståelsen och skapar värme mellan människor. Kort sagt, ett bättre och varmare Västerås. Familjekompis är till för alla. Från den stora familjen med många barn, till det mindre hushållet utan barn.

Bli familjekompis

Du anmäler ditt intresse via e-formuläret på Bildas hemsida Länk till annan webbplats.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Tillsammans med projektet Familjekompis är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att uppnå följande mål:

Mål 10: Minskad ojämlikhet Länk till annan webbplats.
Mål 11: Fredliga och inkluderande samhällen Länk till annan webbplats.

Publicerad

Senast ändrad