Tydlig samverkan mellan Västerås stad och Polismyndigheten för ökad trygghet för ungdomar i offentliga miljöer

Som ett led i Västerås stads samarbete med Polismyndigheten inom ramen för det gemensamma Trygghetsrådet intensifieras nu arbetet med att öka tryggheten för ungdomar i offentliga miljöer, till exempel i krogmiljön.

I Trygghetsrådet, där bland andra Västerås stad, Polismyndigheten och aktörer från civilsamhället samverkar kring trygghetsfrågor, formaliseras nu arbetet med att få mer effekt i det trygghetsskapande arbetet i ungdomars offentliga miljöer. Rent konkret sker bland annat en ökad satsning på närvaro från kommunen i samverkan med Polismyndigheten och andra aktörer i krogmiljöerna.

-Vi vill att krogmiljöerna ska vara trivsamma miljöer där unga människor ska känna sig trygga, Fokus läggs just nu på att planera för aktiviteter inom områden där samverkan med Polisen och civilsamhället behövs som bland annat att förebygga att unga hamnar i riskzonen för att upptas i kriminalitet. Trygghetsrådet fokuserar också på särskilt utsatta brottsoffer. Ett annat prioriterat område är avhopparverksamheten, säger Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Vi är mycket positiva till vår samverkan med Västerås stad. Genom trygghetsrådet kan vi tillsammans hitta en långsiktig och kontinuerlig metod för att öka tryggheten för ungdomar i offentliga miljöer. Det är viktigt att vi gemensamt kan arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, säger Lars Jansson, tillförordnad lokalpolisområdeschef Västerås.

-Trygghetsrådet visar på det goda samarbetet som finns mellan Västerås stad och lokalpolisområde Västerås, säger Lars Jansson.

Staffan Jansson och Lars Jansson delar på ordförandeskapet i Trygghetsrådet.

Mer information om Trygghetsrådet finns här.

Lars Jansson och Staffan Jansson

Lars Jansson, tf lokalpolisområdeschef Västerås och Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Västerås stad delar på ordförandeskapet i Trygghetsrådet.

Publicerad

Senast ändrad