Informationssamtal för föräldrar inför eventuell domstolsprocess

Den 1 mars 2022 infördes krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan en tvist i domstol angående vårdnad, boende och umgänge inleds.

Under informationssamtalet får ni som föräldrar information om aktuell lagstiftning, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur barnet kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna. Ni får också information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans.

Syftet med informationssamtalet är att ni ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Båda föräldrarna deltar i informationssamtalet

Ni som föräldrar deltar gemensamt i samtalet. Om det finns särskilda skäl till varför ni inte kan ha ett informationssamtal gemensamt, ange detta i kontakten med Familjerättsgruppen.

Du får ett intyg efter samtalet

Efter samtalet får du ett intyg på att du har deltagit. Du behöver intyget för att kunna framställa yrkanden om vårdnad, boende och/eller umgänge med dina barn vid en tvist i domstol.

Kontakt

Du bokar ett informationssamtal med Familjerättsgruppen via telefonnummer 021-39 13 13

Telefontider:
Måndag: 10:00-11:30, 13:00-14:30
Tisdag: 10:00-11:30, 13:00-14:30
Onsdag: 13:00-14:30
Torsdag: 13:00-14:30
Fredag: 10:00-11:30, 13:00-14:30

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad