Visa sökformulär

Ändrade parkeringszoner och avgifter

Under våren ändrar vi delar av zonkartan och parkeringsavgifterna i närområdena utanför Västerås city. Ändringarna införs successivt mellan 1 mars och 30 april. I kartbilden längst ner i nyheten kan du se hur den nya zonindelningen kommer se ut när allt är klart.

Vit zon blir blå

Den 1 mars ändrar vi taxa på vissa gator i följande områden från vit zon till blå:

  • Lögarängen
  • Öster Mälarstrand

Ändringen innebär att avgiften höjs från 4 kronor i timmen till 6 kronor i timmen. Har du dagar kvar på en vit månadsbiljett som du köpt före ändringen? Ingen fara. Biljetten är giltig tiden ut i dessa områden, det vill säga även efter zonändringen. Men efter det behöver du köpa biljett för blå zon.

Blå zon blir gul

Ett fotografi på en parkeringsskylt med lite grönska i bakgrunden.

Den 1 mars ändrar vi taxa på vissa gator i följande områden från blå zon till gul:

  • Lillåudden
  • Vasastaden
  • Västermalm
  • Östra Hamnen

Ändringen innebär att avgiften höjs från 6 kronor i timmen till 14 kronor i timmen. Har du dagar kvar på en blå månadsbiljett som du köpt före ändringen? Ingen fara. Biljetten är giltig tiden ut i dessa områden, det vill säga även efter zonändringen. Men efter det behöver du köpa biljett för gul zon.

Har du boendeparkeringstillstånd? Från 1 mars kostar det 10 kronor per timme, alternativt 525 kronor för 30 dagar. Boendetaxa gäller bara på parkeringar som har skylten boende. Annars gäller besökstaxa.

Parkeringstillstånd

De flesta vita zonerna är kvar

De vita zonerna som finns på Öster Mälarstrand vid Ankargatan och Tegelslagarvägen är kvar. Likaså vid stationsområdet samt Preem-macken.

Övriga ändringar

Under mars och april inför vi avgifter på flera gator i Västerås. Ändringarna införs i takt med att skyltning kommer på plats. Sammanfattningsvis innebär detta att:

  • Fri parkering upphör på Oxbacken
  • Vissa gator i Annedal, Hammarby Stadshage, Stallhagen avgiftsbeläggs
  • De gator på Norrmalm som idag har tidsbegränsad parkering får avgiftsbelagd parkering inom blå zon.

Bra att veta

Kontrollera alltid skyltning på plats för att se aktuella parkeringsvillkor. Observera även att det finns privata parkeringar som inte Västerås stad äger och då gäller deras villkor.

Varför ändrar vi priserna?

I takt med att Västerås växer behöver vi se över priserna på våra parkeringar. Att ändra priset är ett sätt att påverka rörligheten på våra parkeringar. Detta säkerställer både framkomlighet och tillgänglighet på kommunala parkeringsplatser och gator. Det ska vara enkelt att hitta en ledig parkeringsplats.

Fler parkeringshus

Vi gör också många andra saker för att öka tillgängligheten på våra parkeringar. De senaste åren har vi bland annat byggt Däcket och Dockan som är två nya parkeringshus på Öster Mälarstrand. Till sommaren beräknar vi att öppna det nya parkeringshuset Högne vid Kopparbergsvägen. I december 2022 beräknar vi att parkeringshuset Oxen på Oxbacken är klart. På sikt kommer vi också att skapa nya parkeringsmöjligheter vid Mälarporten och vi tittar kontinuerligt på nya platser som kan komma att bli aktuella.

Boka plats i våra nya parkeringshus Högne och Oxen

Läs mer om våra parkeringar

Parkera i Västerås

Ny zonkarta

Parkeringskartan. Länk till annan webbplats.

Publicerad

Senast ändrad