Skissförslag av Lisa Juntunen Roos vinner projekttävling för nytt offentligt konstverk på Oxbacken

Hösten 2021 utlystes en projekttävling för en ny konstnärlig gestaltning i det nya parkeringshuset Oxen i Oxbacken centrum. Kulturnämnden har beslutat om genomförande av Lisa Juntunen Roos vinnande skissförslag med titeln NE JOTKA TULIVAT - ME JOTKA JÄIMME / DOM SOM KOM - VI SOM BLEV. Konstverket kommer att invigas i december 2022.

Utgångspunkt för uppdraget är att skapa ett platsspecifikt konstverk för parkeringshuset Oxen i Oxbacken centrum. Uppdraget omfattar konstverk för två väggytor som sträcker sig över fem våningsplan i parkeringshusets två inglasade trapphus. Trapphusen och konsten är upplysta dygnet runt och den konstnärliga gestaltningen blir därmed synlig både för de som nyttjar parkeringshuset och de som vistas på torget, eller passerar förbi.


Illustration från skissförslag ”NE JOTKA TULIVAT - ME JOTKA JÄIMME / DOM SOM KOM - VI
SOM BLEV” av Lisa Juntunen Roos. Bilden illustrerar ett av uppdragets
två trapphus. Bildupphovsrätt: Lisa
Juntunen Roos

Illustration från skissförslag ”NE JOTKA TULIVAT - ME JOTKA JÄIMME / DOM SOM KOM - VI SOM BLEV” av Lisa Juntunen Roos. Bilden illustrerar ett av uppdragets två trapphus. Bildupphovsrätt: Lisa Juntunen Roos

Titeln på skissen NE JOTKA TULIVAT - ME JOTKA JÄIMME / DOM SOM KOM - VI SOM BLEV kommer från Lisa Juntunen Roos egen familjs finska rötter. Genom sin personliga erfarenhet väver hon bokstavligen fram berättelser om arbetskraftsinvandring till Västerås, med bildmotiv som visar människor från olika länder som skapat ett nytt liv på en ny plats. Lisa Juntunen Roos använder sig av näverslöjdstekniken, som är en nedärvd kunskap och tradition från Finland. Med dokumentära fotografier som bildunderlag flätas storskaliga bilder samman av återbrukade kaffepaket. Plast från kaffepaket började användas istället för näver under efterkrigstiden, som en konsekvens av sparsamhet och materialransonering.

– Västerås historia är också Sveriges historia. När Lisa Juntunen Roos verk finns på plats kommer det vara en påminnelse om den strävan och de människor som bidragit till att forma vår stad. Jag är övertygad om att det här storskaliga verket snart är en älskad del av stadsbilden och västeråsarnas vardag, säger kulturnämndens ordförande Markus Lindgren, MP.

Av de 114 konstnärer som anmälde sitt intresse valde en konstsakkunnig jury tre konstnärer som förordades för skissuppdrag – att arbeta fram skissförslag för nya konstverk. I nästa steg av upphandlingen valde juryn ett vinnande skissförslag som förordades för genomförande. Kulturnämnden beslutade om genomförande under torsdagens nämndsammanträde.

Ur juryns motivering:

”Lisa Juntunen Roos skissförslag är ett kraftfullt och mångfacetterat tillskott till stadsbilden på Oxbacken. Det storskaliga verket, som är specifikt framtaget för de två trapphusen i parkeringshuset, utgår från platsens och Västerås historia med människans inneboende livskraft i fokus. En livskraft som springer ur människans förmåga att kunna anpassa sig till nya förutsättningar.”

Projekttävlingen har skett enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Denna lag gäller all kommunal upphandling, även av konstverk för offentlig miljö. Det konstnärliga gestaltningsuppdraget sker enligt Västerås stads handlingsplan för offentlig konst från 2018 som finns här:

Handlingsplan för offentlig konst i Västerås 2019-2024.pdf (vasteras.se). Länk till annan webbplats.

Om konstnären

Lisa Juntunen Roos är född 1988 i Västerås och bor och verkar i Stockholm. Hon examinerades från Konstfack i Stockholm 2020 och har även utbildad sig i textilhantverk på Handarbetarnas vänner i Stockholm och på Capellagården på Öland. Konstnären har medverkat i flera utställningar i Japan och Sverige, bland annat på Stenhuset i Surahammar och i Västerås konsthall. 2018 tilldelades hon Västerås stads kulturstipendium i bild och medverkade i Västerås konstmuseums utställning ”Västerås stads kulturstipendiater i bild 2017–2018”.

Om Oxbacken Centrum

Oxbacken ligger väster om Cityringen, i förlängningen av Stora Gatan. Området har sett ungefär likadant ut sedan 1980-talet. Oxbacken centrum håller på att genomgå en utveckling som inkluderar nya bostäder, ett nytt parkeringshus, gröna ytor och ett torg.

Läs mer om planer för Oxbacken centrum här.

Frågor och svar

När börjar arbete med installation av konstverket på plats?

I november 2022.

Kommer installationen av konstverket påverka framkomligheten?

Konstverket kommer att monteras på väggen på ett sätt som inte påverkar tillgängligheten i trapphusen. Verket kommer att kunna upplevas både när man rör sig i trapphusen och det kommer att synas utifrån, eftersom trapphusens fasader består av glas.

Vad kostar det?

Det konstnärliga gestaltningsuppdragets genomförandebudget är 650 000 kronor. I genomförandebudget ingår bland annat material-, produktions- och monteringskostnad samt konstnärens arvode. Budget är en del av Västerås stads investeringsmedel.

Vem har beslutat om konstverket och valt konstnären?

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget utlystes i form av en projekttävling hösten 2021. Av de 114 konstnärer som anmälde sitt intresse valde en konstsakkunnig jury tre konstnärer som förordades för skissuppdrag. Juryn valde konstnärerna anonymt utifrån information och referensbilder som konstnärerna själva lämnat in i sin anmälan. Juryn bedömde och viktade anmälan utifrån uppdragets krav och kriterier. Beslut om de tre förordade skissuppdragen togs av kulturnämnden.

I nästa steg presenterades de tre skissförslagen anonymt för juryn. Skisserna bedömdes och viktades utifrån uppdragets krav och kriterier. Slutligen valde juryn ett skissförslag till vinnare av projekttävlingen som förordades för genomförande. Beslut om genomförande togs av kulturnämnden.

Juryn består av två tjänstepersoner från Västerås stad (konstsakkunniga), projektets arkitekt och två externa urvalsexperter: Jun-Hi Wennergren Nordling, curator och konstprojektledare samt konstnären Linnea Rygaard. Byggprojektledaren för Oxbacken centrum har varit rådgivande kring skissernas funktionsaspekter till exempel angående montering på vägg.

Publicerad

Senast ändrad