Förstärkning för kortare väntetider för kunder med trygghetslarm

Äldrenämnden har beslutat att utöka resurserna inom hemvården för att korta tiden från att kund larmar till att hemtjänsten är på plats.

Beslutet innebär:

  • utökade resurser i form av ytterligare en bil som ska dubbelbemannas alla dagar mellan klockan 21.30 och 07.00.
  • att inställelsetiden ska vara 30 minuter.

– Det är främst under sena kvällar och nätter som vi ser att flest larm kommer in och det är också då som personalen har färre medarbetare att samverka med. Vi kommer följa upp utökningen till sommaren, säger Nadia Reinius, verksamhetschef vård- och omsorgsförvaltningen.

Utökningen följs upp i sommar

Resursförstärkningen sker omedelbart. Samtidigt ska samverkansmöjligheterna inom egenregins hemtjänst ses över.

Utökningen av resurser ska utvärderas och presenteras på nämndens sammanträde i juni.

Det här är trygghetslarm

  • Trygghetslarm regleras inom socialtjänstlagen och kräver ett biståndsbeslut.
  • Det är individens hälsotillstånd och förmåga som är avgörande för beslut om trygghetslarm.
  • Larmet är endast avsett för mer akuta händelser, till exempel om du ramlat och behöver hjälp att komma upp. Om du behöver kontinuerlig hjälp ska du kontakta kommunens biståndshandläggare för att ansöka om andra insatser.
  • Larmet ska inte ersätta hemtjänstinsatser. Om du är i behov av akut vård ska du ringa 112.

Läs mer om trygghetslarm.

Nyhetsbild

Foto: Mostphotos

Publicerad

Senast ändrad