På måndag testas signalen Viktigt Meddelande till Allmänhet, VMA

Klockan 15 på måndag 7 mars kommer en signal att låta högt i Västerås. Du behöver inte göra något, det är bara ett test av utomhusvarningssystemet VMA. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för systemet. De vill med anledning av det som händer i Ukraina betona att det bara är ett test.

Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter. Du behöver inte göra något, det är bara ett test av utomhusvarningssystemet. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för systemet. De vill med anledning av det som händer i Ukraina betona att det bara är ett test. VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Utomhusvarningssystemet testas fyra gånger per år samtidigt i hela Sverige.

Här finns mer information om VMA:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Viktigt meddelande till allmänheten

Signalen Viktigt meddelande till allmänheten ljuder via en sån här. På måndag 7 mars klockan 15 testas signalen.

Publicerad

Senast ändrad