Uttalande från kommunstyrelsen genom alla gruppledare om de ukrainska flyktingarna

Just nu pågår den värsta flyktingkrisen som Europa skådat sedan andra världskriget. Västerås ska självklart göra sitt och vi ska göra det på ett värdigt och organiserat sätt för dem som kommer hit. Det skriver kommunstyrelsen genom alla gruppledare i ett uttalande.

Här är uttalandet:

Västerås öppnar upp för de ukrainska flyktingarna!

Just nu pågår den värsta flyktingkrisen som Europa skådat sedan andra världskriget. Flera miljoner flyktingar har redan lämnat Ukraina och beräkningen är att 200 000 kan komma till Sverige innan halvårsskiftet. Västerås ska självklart göra sitt i denna tuffa situation och vi ska göra det på ett värdigt och organiserat sätt för dem som kommer hit.

Västerås har alla förutsättningar för att ordna mottagandet på ett bra sätt men det kräver att vi hjälps åt och gör det tillsammans. Vi ser just nu en stor vilja hos västeråsarna att hjälpa till och bidra. Engagemanget visar på att västeråsarna är solidariska människor med varma hjärtan som ställer upp för sina medmänniskor. Det ser vi inte minst på alla människor som kontaktar Västerås stads Kontaktcenter och frivilligorganisationerna nu för att fråga hur man kan bidra med mat, sovplatser, förnödenheter eller med sin tid. Civilsamhället är oerhört viktigt och vi uppmuntrar verkligen dem som vill bidra att kontakta någon av de organisationer som finns inom civilsamhället.

Västerås Stad har ordnat ankomstboende för de som väntar på att slussas ut till mer långvarigt boende. Tekniska nämnden beslutar om att låta ukrainska flyktingar få åka avgiftsfritt i lokala kollektivtrafiken mot uppvisande av ukrainskt pass. Vi ser det som en självklarhet att underlätta vardagen för människor som flytt och kommit hit.

Västerås stad arbetar just nu aktivt för att samordna information till de flyktingar som kommer hit för att man ska veta vilken hjälp som finns att få och var man kan få den.

Vi vill tacka alla västeråsare som hjälper till och vi ser det som en självklarhet att vi gör vad vi kan från kommunstyrelsen.

Västerås 2022-03-17

För kommunstyrelsen:

Staffan Jansson (S) ordförande

Jesper Brandberg (L) vice ordförande

Elisabeth Unell (M) andre vice ordförande

Vicki Skure-Eriksson (C) ledamot

Anna Thunell (MP) ledamot

Anna Maria Romlid (V) ledamot

Erik Johansson (SD) ledamot

Amanda Grönlund (KD) ledamot

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad