Ändrade parkeringsvillkor i flera områden

Tisdagen den 22 mars ändrar vi parkeringsvillkoren i Annedal, Hammarby Stadshage, Oxbacken, Stallhagen och Vasastaden. Vissa gator avgiftsbeläggs eller övergår i en dyrare zon.

Varför ändrar vi priserna?

I takt med att Västerås växer behöver vi se över priserna på våra parkeringar. Att ändra priset är ett sätt att påverka rörligheten på våra parkeringar. Detta säkerställer både framkomlighet och tillgänglighet på kommunala parkeringsplatser och gator. Det ska vara enkelt att hitta en ledig parkeringsplats.

Fler parkeringshus

Vi gör också många andra saker för att öka tillgängligheten på våra parkeringar. De senaste åren har vi bland annat byggt Däcket och Dockan som är två nya parkeringshus på Öster Mälarstrand.

Nyhetsbild

Till sommaren beräknar vi att öppna det nya parkeringshuset Högne vid Kopparbergsvägen. I december 2022 beräknar vi att parkeringshuset Oxen på Oxbacken är klart. På sikt kommer vi också att skapa nya parkeringsmöjligheter vid Mälarporten och vi tittar kontinuerligt på nya platser som kan komma att bli aktuella.

Boka plats i våra nya parkeringshus Högne och Oxen

Bra att veta

Kontrollera alltid skyltning på plats för att se aktuella parkeringsvillkor. Observera även att det finns privata parkeringar som inte Västerås stad äger och då gäller deras villkor.

Läs mer om våra parkeringar

Parkera i Västerås

Tidigare nyhet om ändrade parkeringszoner och avgifter i Västerås

Publicerad

Senast ändrad