Visa sökformulär

Imorgon startar tredje etappen på Vasagatan

Imorgon, tisdagen den 19 april, börjar vi att renovera ännu en delsträcka på Vasagatan. Byggprojektet är en fortsättning på tidigare etapper. Området som ska göras om går från korsningen vid Smedjegatan och fram till korsningen vid Biskopsgatan. Det kommer alltid att finnas en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs gatan och fram till alla entréer.

Bättre tillgänglighet och säkrad markvärme

Under projektet kommer vi att genomföra en rad förbättringar.
 • Renovera trottoarer och tillgänglighetsanpassa entréer
 • Förbättra ytskikt och tillgänglighetsanpassa busshållplatsen på Di Spagna sidan
 • Renovera markvärmen
 • Byta ut cykelställ och trasiga papperskorgar
 • Renovera in- och utfarten till parkeringshuset
 • Vi lägger också ny beläggning på Vasagatan mellan korsningen Smedjegatan och Biskopsgatan.

City har öppet som vanligt

Det kommer alltid att finnas en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs gatan och fram till alla entréer. Även gång- och cykelbanan längs Smedjegatan är öppen som vanligt. Tänk på att leda din cykel vid arbetsområdet. Igors parkeringshus är öppet som vanligt. Om vi behöver stänga av infarten meddelas detta i god tid innan.

Symbolen för Kraftsamling, en droppformat skylt med texten "För Sveriges bästa city, projektnummer 96, Vasagatan etapp 3. Tillsammans tar vi hand om city".

Preliminär tidplan

Arbetet sker under vecka 16-26. Allt beräknas vara klart innan Cityfestivalen som startar den 30 juni.

 • Vecka 16. Etablering på trottoarer och körbana. Från och med den 19 april stängs trafiken av på Vasagatan mellan Igor och fram till korsningen vid Stora Gatan. Parkeringshuset i Igor är öppet som vanligt. Busstrafiken på Vasagatan leds om till Cityringen.
 • Vecka 24-25. Vi lägger ny beläggning på körbanan. Därefter måste ytan härdas. Vi tar bort avspärrningarna senast den 29 juni.
 • Vecka 27. Trafiken går som vanligt igen från och med den 4 juli.

Så här påverkas trafiken

 • Mellan den 19 april och 3 juli stängs Vasagatan av för all fordonstrafik mellan Igor och Stora Gatan.
 • Igors parkeringshus är öppet som vanligt. Om vi behöver stänga av infarten meddelas detta i god tid innan.
 • Det kommer alltid att vara framkomligt längs trottoaren och fram till alla entréer.
 • Gång- och cykeltrafiken påverkas inte av avstängningen, däremot behöver du leda din cykel på trottoaren vid arbetsområdet. 
 • Trafiken längs Stora Gatan är öppen som vanligt.

Så här påverkas busstrafiken och serviceresor

 • Linje 2, 5, 6 och 21 som passerar Vasagatan kommer inte att trafikera hållplatserna Rudbecksgatan, Smedjegatan och Stora Gatan. Istället leds linjerna om längs Cityringen till och från Västerås Central.
 • Övriga busslinjer kör som vanligt och därmed trafikeras hållplats Stora Gatan av linje 1, 3, 4 och 14.
 • Resor med flextrafik, färdtjänst och sjukresor påverkas av vägarbetet. Hållplatserna vid Igor och Stora torget kommer inte att kunna användas. Istället kommer en tillfällig hållplats att finnas på Engelbrektsplan.

vl.se/vasagatan Länk till annan webbplats.

Om Kraftsamling

Kraftsamling är ett samverkansarbete mellan Västerås Citysamverkan, fastighetsägare, företag, organisationer och Västerås stad för att tillsammans utveckla Västerås city.

vasterascity.com/kraftsamling/ Länk till annan webbplats.

Läs mer om projektet samt se frågor och svar

vasteras.se/vasagatan

Publicerad

Senast ändrad