Visa sökformulär

Var med och påverka idrotten i Västerås 2023–2027

Vi håller på och tar fram en ny handlingsplan för idrott, som ska gälla 2023–2027. Fyll i den här enkäten om du vill vara med och ger dina synpunkter. Enkäten är öppen från 16 maj till och med 16 augusti.

Är du medlem i någon idrottsförening i Västerås? * (obligatorisk)
Är du medlem i någon idrottsförening i Västerås?
Välj en eller flera av dessa roller som passar in på dig: * (obligatorisk)
Välj en eller flera av dessa roller som passar in på dig:Vad identifierar du dig som * (obligatorisk)
Vad identifierar du dig somHur gammal är du * (obligatorisk)
Hur gammal är duHur upplever du nuvarande anläggningssituation i Västerås? Med anläggningssituation menar vi utbud, skick, placering av hallar och idrottsytor. (Där 1 står för mycket missnöjd och 5 för mycket nöjd) * (obligatorisk)
Hur upplever du nuvarande anläggningssituation i Västerås? Med anläggningssituation menar vi utbud, skick, placering av hallar och idrottsytor. (Där 1 står för mycket missnöjd och 5 för mycket nöjd)


Hur upplever du nuvarande förutsättningar för att bedriva elitidrott i Västerås? * (obligatorisk)
Hur upplever du nuvarande förutsättningar för att bedriva elitidrott i Västerås?


Hur inkluderande upplever du att idrotten i Västerås är? * (obligatorisk)
Hur inkluderande upplever du att idrotten i Västerås är?


Hur upplever du nuvarande förutsättningar för att genomföra idrottsevenemang i staden? * (obligatorisk)
Hur upplever du nuvarande förutsättningar för att genomföra idrottsevenemang i staden?Hur upplever ni som förening nuvarande stöd från Västerås stad? * (obligatorisk)
Hur upplever ni som förening nuvarande stöd från Västerås stad?


Hur upplever du att det fungerar med rekryteringen av:  * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 - dåligt 2 3 4 5 - mycket bra
Barn

Ledare

Personer till styrelsen

Övriga ideella

Är utbildning en prioriterad fråga i er förening? * (obligatorisk)
Är utbildning en prioriterad fråga i er förening?

Har ni tillgång till de utbildningar ni behöver? * (obligatorisk)
Har ni tillgång till de utbildningar ni behöver?

Publicerad

Senast ändrad