Västerås får 22 miljoner för cykel- och busstrafik

Västerås stad får cirka 22 miljoner kronor från Trafikverket för att bland annat bygga cykelöverfarter, gång- och cykelvägar och bussgata på Sätra.

Beslutet innebär att Västerås stad får 50 procent av kostnaden i statligt bidrag genom ett så kallat stadsmiljöavtal.

Syftet med stadsavtal är att främja hållbara stadsmiljöer genom att öka andelen kollektivtrafik och cykeltrafik.

Åtgärderna ska genomföras fram till 2025 är:

Cykelbarometern vid Röda Torget
 • Cykelöverfarter längs Björnövägen
 • Cykellöverfarter och belysning längs Råbyleden
 • Cykelöverfarter och belysning längs Vasagatan
 • Cykelöverfart och breddning med mera längs Vallbyleden
 • Gång- och cykelväg längs Strömledningsgatan
 • Gång- och cykelväg längs Regementsgatan
 • Gång- och cykelväg längs Hamregatan
 • Gång- och cykelvägsbelysning längs sträckor där det idag fattas belysning
 • Cykelställ
 • Cykelpumpar
 • Hållplatsläge på Vasagatan
 • Bussgata Sätra

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad