Skissförslag av Lisa Jeannin blir nytt offentligt konstverk i nya stadsdelen Sätra

Kulturnämnden beslutade den 24 maj om genomförande av Lisa Jeannins skissförslag med titeln Källan, som knyter av till livets kretslopp och magi. Utgångspunkten för uppdraget var att skapa ett platsspecifikt konstverk för Vattenparken i den framväxande stadsdelen Sätra. Konstverket kommer att installeras hösten 2023.

Källan kommer att bli ett helt nytt fontänverk för Västeråsarna att både uppleva och använda. Verket, som består av två delar, kombinerar på ett unikt sätt interaktiv skulptur med ledmotivet livets kretslopp, och uppmuntrar betraktaren att upptäcka det magiska i vår omgivning med snäckan som symbol. Snäckformen återkommer i den konstnärliga gestaltningens två olika delar. Den ena är en stor snäcka som bärs upp av en skulpterad hand och är placerad i en vattenspegel (grund damm). Den andra är en mindre snäcka som är placerad på intilliggande torgyta och även fungerar som en dricksfontän. De två delarna hör ihop visuellt, och genom att verket är interaktivt: när dricksfontänen används, intensifieras vattenflödet i den stora snäckan.

Illustration från skissförslag Källan av Lisa Jeannin.
Fotografi av konstverket publiceras när det står klart 2023/2024. Illustration:
Sweco Architects. Bildupphovsrätt: Lisa Jeannin

Illustration från skissförslag Källan av Lisa Jeannin. Fotografi av konstverket publiceras när det står klart 2023/2024. Illustration: Sweco Architects. Bildupphovsrätt: Lisa Jeannin

Platsspecifikt konstverk
Utgångspunkten för uppdraget var att skapa ett platsspecifikt konstverk för Vattenparken i den nya stadsdelen Sätra. Verket skulle enligt uppdragsbeskrivningen innehålla vatten och bestå av en skulptural del som är tillgänglig alla årstider – även när vattnet är avstängt på vintern.

– Jag är mycket glad över att kulturnämnden har kunnat fatta det här beslutet, som innebär att blivande Sätrabor kommer få på plats ett konstverk som jag vet kommer uppskattas nu och många generationer framåt, säger kulturnämndens ordförande Markus Lindgren, MP.

Ur urvalsgruppens motivering:
”Källan visar på hög originalitet genom att bygga in funktionsaspekter, tillgänglighet och interaktivitet – samtidigt som den är fontänskulptur i sin egen rätt. Konstverkets lek med skalförskjutning och det naivistiska uttrycket har en avväpnande och direkt charm med potential att locka fram barnet i oss, oavsett bakgrund och ålder.”

Förordande och beslut
Upphandlingen av konstverket har skett enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Denna lag gäller all kommunal upphandling, även av konstverk för offentlig miljö.

I detta fall har man gjort en direktupphandling, där en konstsakkunnig urvalsgrupp valt ut en konstnär för det aktuella uppdraget utifrån ett brett underlag av konstnärer. Beslut om genomförande tas sedan av kulturnämnden.

Förordande till beslut om genomförande av Lisa Jeannins skissförslag Källan är berett av projektets urvalsgrupp, som har bestått av tre tjänstepersoner från Västerås stad (konstsakkunniga och landskapsarkitekt) och två externa urvalsexperter: Jun-Hi Wennergren Nordling, curator och konstprojektledare samt Dan Wid, konstnär, baserad i Västerås. Förordandet är även berett i den Interna projektgruppen för konstprojektet. Den Interna projektgruppen är en förvaltningsövergripande arbetsgrupp inom Västerås stad som har bedömt skissens funktionsaspekter till exempel förslag till material och teknik.

Det konstnärliga gestaltningsuppdragets genomförandebudget är 700 000 kronor. I genomförandebudget ingår bland annat material-, produktionskostnad samt konstnärens arvode. Budget är en del av Västerås stads investeringsmedel.

Om Lisa Jeannin

Konstnären Lisa Jeannin skapar berättelser kring sina konstnärliga gestaltningar där taktilitet, fantasi och lekfullhet kombineras på ett pedagogiskt och inbjudande sätt. I Lisa Jeannins praktik löper kopplingen mellan natur, människa och kultur som en röd tråd. Hon har tidigare genomfört offentliga konstnärliga gestaltningar som inkluderar vatten både som material och som tematisk utgångspunkt.

Lisa Jeannin, född 1972 i Uppsala, är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och bosatt i Gnesta. Hon har regelbundet ställt ut i Sverige och internationellt sedan slutet av 1990-talet och genomfört flera konstnärliga gestaltningsuppdrag. Hennes verk finns representerade i bland annat Göteborgs konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Moderna Museet och Statens konstråd.

Om Sätra

Sätra är en ny stadsdel mellan Norra Erikslund och Brottberga. Ledordet för området är hållbarhet. I september 2021 vann detaljplanen för Sätra etapp 1, dp 1913 laga kraft och i december togs det första spadtaget för området. I Sätra kommer 2 000 bostäder byggas i två etapper, tillsammans med förskola, äldreboende och gemensamma ytor inne och ute. Vattenparken blir en central del av området och i parken är hanteringen av dagvattnet en del av landskapets utformning. Par­ken har en viktig social funktion och områdets viktigaste mötesplatser och servicepunkter är placerade i anslutning till parken.

Här kan du läsa mer om planerna för Sätra.

Frågor och svar

Installation på platsen börjar hösten 2023.

En del av konstverket kommer att installeras på en torgyta där det finns gott om utrymme mellan konstverk, bänkar och planteringar. Den andra delen kommer att monteras i en vattenspegel. Runt vattenspegeln finns det gott om plats att njuta av fontänen.

Det konstnärliga gestaltningsuppdragets genomförandebudget är 700 000 kronor. I genomförandebudgeten ingår bland annat material-, produktionskostnad samt konstnärens arvode. Budgeten är en del av Västerås stads investeringsmedel.

I Västerås stads handlingsplan för offentlig konst från 2018 står det bland annat så här: "Bestämmelserna i LOU (lagen om offentlig upphandling) gällande konst ska följas. I denna finns tydliga regler som gäller all kommunal upphandling, även av konstverk för offentlig miljö. Regelverket säger att det ska finnas ett tydligt program för uppdraget, att det ska finnas en större grupp konstnärer att välja bland och att de som gör urvalet av konstnärerna ska vara sakkunniga, d v s konstkunniga. Vid inköp av verk, för placering i offentlig miljö, tas alltid det slutgiltiga beslutet om vilket verk som ska köpas in av kulturnämnden."

Ibland innebär det att Västerås stad utlyser en projekttävling, där konstnärer kan anmäla sitt intresse att delta. En konstsakkunnig jury avgör sedan vem som vinner tävlingen. Beslut om genomförande tas av kulturnämnden. Ett exempel på en projekttävling är det konstnärliga gestaltningsuppdraget för parkeringshuset Oxen i Oxbacken centrum, som avgjordes i februari 2022.

Ibland görs en direktupphandling, genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering med stöd av 6 kap. 14 § LOU. Utifrån ett brett underlag av konstnärer, väljer då en konstsakkunnig urvalsgrupp ut en konstnär för det aktuella uppdraget. Beslut om genomförande tas av kulturnämnden. Läs mer under frågan "Vem har beslutat om konstverket och valt konstnären?".

Västerås konstmuseums sida om utlysningar Länk till annan webbplats.

Skissförslag av Lisa Juntunen Roos vinner projekttävling för nytt offentligt konstverk på Oxbacken, nyhet från 220228

Västerås stads handlingsplan för offentlig konst Pdf, 196.6 kB.

Kulturnämnden har beslutat om genomförande av Lisa Jeannins skissförslag Källan. Förordande till beslut är berett av projektets urvalsgrupp. Urvalsgruppen har bestått av tre tjänstepersoner från Västerås stad (konstsakkunniga och landskapsarkitekt) och två externa urvalsexperter: Jun-Hi Wennergren Nordling, curator och konstprojektledare samt Dan Wid, konstnär, baserad i Västerås.

Förordande är även berett i den Interna projektgruppen för konstprojektet. Den Interna projektgruppen är en förvaltningsövergripande arbetsgrupp inom Västerås stad som har bedömt skissens funktionsaspekter, till exempel förslag till material och teknik.

Publicerad

Senast ändrad