Arkitekturprogram för Västerås utskickat på remiss

I programmet beskrivs bland annat hur Västerås stad ska bevara och utveckla arkitekturen och goda livsmiljöer i kommunen. Remisstiden är till och med sista september och alla är välkomna att skicka in sina synpunkter.

– Nu vill vi med utgångspunkt från ett arkitekturprogram bjuda in västeråsare och stadsbyggandets aktörer till dialog om hur vi kan utveckla bättre arkitektur i hela Västerås, säger Monica Stolpe Nordin, byggnadsnämndens ordförande.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2020 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett Arkitekturprogram för Västerås.

Syftet med Arkitekturprogrammet är att höja kvalitén på de fysiska miljöer som finns omkring oss och på arkitekturen hos enskilda byggnader och miljöer i alla skalor. Programmet ska beskriva hur arkitekturen kan bevaras, stärkas, kompletteras och utvecklas i Västerås samt vara vägledande för arbetet inom det offentliga byggandet, detaljplanering, bygglov, förvaltning och vid markanvisningar med mera.

Nyhetsbild

Skicka in dina synpunkter

Under samrådstiden 17 maj – 30 september kan du skicka in dina synpunkter på arkitekturprogrammet. Invånare och andra aktörer, till exempel fastighetsägare, är välkomna att vara med och påverka innehållet. Programmet kommer att vara vägledande för dem som jobbar med att utveckla och planera våra stadsmiljöer.

Du som är intresserad av att ta del av programmet i sin helhet kan gå in på www.vasteras.se/arkitektur Länk till annan webbplats.. Där finns också information om hur du lämnar dina synpunkter.

Efter remisstiden kommer förslaget bearbetas utifrån inkomna synpunkter och därefter antas av Kommunfullmäktige i slutet av 2022 eller början av 2023.

Publicerad

Senast ändrad