Visa sökformulär

Vi rustar närområdet inför att Rudbeckianska gymnasiet fyller 400 år

I maj 2023 fyller Sveriges äldsta gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, 400 år. Inför jubileet ska närområdet rustas med bland annat ny markvärme, markbeläggning och ett nytt konstverk skapat av Ann-Sofi Sidén.

Finare och bättre närområde

  • Vi förnyar matarledning och markvärmeslingor på gång- och cykelvägen vid Rudbeckianska gymnasiet
  • lägger ny beläggning som är en del av ett nytt konstverk av konstnären Ann-Sofi Sidén
  • planterar fina blomsterrabatter
  • rustar del av skolgården med ny beläggning, soffor, bord, papperskorgar och cykelställ

Arbetet påverkar framkomligheten

Gång- och cykelvägen mellan Biskopsgatan och Skolgatan kommer att vara helt eller delvis avstängd under byggtiden. Alternativa gång- och cykelvägar finns längs Vasagatan och Västra Kyrkogatan.

Preliminär tidplan

Arbetet startar den 13 juni och beräknas vara klart under hösten 2022.

Läs mer om projektet och tidplanen

Kartbild över de platser som påverkas vid Rudbeckianska gymnasiet. Det är gång och cykelbanan, skolgården och planteringsytorna.

Kartan visar ungefärligt arbetsområde vid Rudbeckianska gymnasiet. Avspärrningarna kommer att ändras under arbetets gång.

Publicerad

Senast ändrad