Visa sökformulär

Ebba fick årets honnörspremium

Barn- och utbildningsförvaltningen har utsett Ebba Kronlöf, klass 9A, Rönnbyskolan, till årets mottagare av honnörspremien ur fonden Fru Margit Zetterlunds minne. Premien är på 2800 kronor.

- Vi har fina avgångselever på Rönnbyskolan som vi är stolta över, så det var roligt att få överraska och glädja en av dem lite extra, säger Liselott Sjölund, rektor på Rönnbyskolan.

Ebba uppfyller de krav som donatorn har satt upp i sina stadgar.

”Premiet ur fonden skall vara ett honnörspremium och utdelas till endast en elev i grundskolans högstadium. Denna elev skall ha ådagalagt synnerliga goda personliga egenskaper, antingen genom uppnådda studieresultat i religionskunskap, historia eller svenska, genom insatser i kamratlivet eller genom annan för honom själv eller skolan hedrande gärning.”

Ebba Kronlöf

Motivering

Ebba är en tjej som under sina år på Rönnbyskolan visat mycket goda egenskaper i religion, historia och svenska, liksom i övriga ämnen i skolan. Hon har en stor bredd i sitt kunnande samtidigt som hon hela tiden vill lära sig mer. Ebba har ett sätt att uttrycka sig, där orden flödar på ett för hennes ålder mycket utvecklat sätt.

Ebba är en elev som alltid går med ett leende på läpparna. I kamratlivet är hon en förebild för många, samtidigt som hon är en god kamrat. Ebba har en förmåga att se sina kamrater, vilket gör att många tyr sig till henne och vågar öppna sig då de inte mår bra, eller om de behöver hjälp och stöttning i skolarbetet. Ebba är en person som inte drar sig för att göra oss vuxna uppmärksamma på andra elever som är i behov av extra tillsyn av olika slag.

Ebba är en föredömlig elev, som genom sin ödmjukhet och sitt stora hjärta kommer att bli djupt saknad på Rönnbyskolan.

- Detta gör Ebba till en värdig stipendiat till Fru Margit Zetterlunds Honnörspremium 2022, säger Åsa Lundkvist, direktör på barn- och utbildningsförvaltningen.

Publicerad

Senast ändrad