Granskning för förslag som pekar
ut ny mark för verksamheter

Kommunstyrelsen har beslutat att skicka förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplanen, Mark för nya verksamhetsområden, TÖP 73, på granskning. Förslaget visar var nya verksamhetsområden skulle kunna etableras i Västerås kommun.

Under granskningen kan du som invånare lämna synpunkter på förslaget. Granskningen pågår från den 27 juni till 31 augusti. Förslaget är ett så kallat tematiskt tillägg till Västerås översiktsplan 2026, och behövs för att vi ska kunna möta näringslivet efterfrågan på mark. Förslaget var på samråd under sommaren 2021. Under samrådet kunde berörda och myndigheter lämna synpunkter, och det är nu ett bearbetat förslag som skickas på granskning.

I förslaget är det sex områden som pekas ut. Det är ännu tidigt i processen och i förslaget visas lämpliga områden som ska undersökas mer. När förslaget har antagits är nästa steg i planeringen att ta fram detaljplaner för områdena. I samband med det arbetet kommer flera tillfällen för berörda att tycka till.

Här kan du läsa mer om förslaget TÖP 73 och om hur du lämnar synpunkter:
vasteras.se/töp73

Publicerad

Senast ändrad