Visa sökformulär

Start för faunapassagen vid Falkenbergska kvarnen

Med ett gemensamt spadtag av tekniska nämndens ordförande, Anna Thunell (MP) och Westcons ställföreträdande platschef Fredrik Johansson, inleddes bygget av faunapassagen vid Falkenbergska kvarnen.

2019 invigdes faunapassagen vid turbinbron, intill Fiskartorget. Då blev det för första gången på över 100 år möjligt för fiskar att ta sig upp i Svartån från Mälaren.

Sedan faunapassagen öppnades har rödlistade arter som bland andra asp och ål hittat tillbaka till Svartån, men de har inte kunnat ta sig förbi Falkenbergska kvarnen några hundra meter upp i Svartån.

Genom att bygga en faunapassage där kan fiskar och andra vattenlevande djur ta sig ända upp till Åkesta där det finns gott om fina lekmiljöer.

UInder våren har gång- och cykelvägen längs västra sidan av Svartån breddats och stabiliserats för att fungera som byggväg.

Två personer tar ett gemensamt spadtag i en grushög

På onsdagen inleddes officiellt arbetet med själva faunapassagen genom att tekniska nämndens ordförande och entreprenören Westcons representant tog ett symboliskt spadtag i en grushög.

Den nya faunapassagen beräknas vara klar våren 2023. Förutom passagen byggs även ett trädäck plus att gång- och cykelvägen på västra sidan blir bredare än idag.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Publicerad

Senast ändrad